DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30169835
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 969
  • Trong tuần: 21345
  • Trong tháng: 427216
  • Trong năm: 2701168
Trang chủ

Tập trung thực hiện tốt kế hoạch các CTMTQG, Chương trình 135 và Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2011 ( 08:43 | 24/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Sáng ngày 28/02, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) tỉnh tổng kết Chương trình MTQG, Chương trình 135 và Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2010; triển khai kế hoạch năm 2011. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh – Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. 

 

Năm 2010 là năm cuối thực hiện các Chương trình MTQG, Chương trình 135 và Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2006 – 2010. Tổng kinh phí thực hiện các Chương trình MTQG và Dự án là 315.568 triệu đồng, trong đó kinh phí năm 2009 chuyển sang là 22.106 triệu đồng; kinh phí giao đầu năm 2010 là 263.862 triệu đồng; Trung ương bổ sung dự toán chi năm 2010 để thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 là 29.600 triệu đồng. Do có sự đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo từ việc xây dựng, tổng hợp và giao kế hoạch, sự tăng cường đôn đốc, kiểm tra của chủ chương trình, dự án, tình hình thực hiện kế hoạch và giải ngân của các CTMTQG, Chương trình 135, Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng có nhiều tiến bộ; các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình, dự án cơ bản hoàn thành kế hoạch. Đến 31/01/2011, các chương trình, dự án giải ngân được 267.109 triệu đồng, đạt 93,4% kế hoạch (tăng 5% so với năm 2009). Trong đó, một số chương trình đạt kết quả cao như: CTMTQG phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giải ngân được 15.513 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; CTMTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm, tổng kinh phí của Chương trình 1.655 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân đạt 100% kế hoạch; CTMTQG về văn hóa thực hiện kế hoạch và giải ngân được 12.380 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; CTMTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giải ngân được 33.940 triệu đồng, đạt 99,97% kế hoạch. Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, giá trị khối lượng thực hiện 26.134 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, giải ngân 25.367 triệu đồng, đạt 97,1%. Chương trình 135 đến 31/01/2011 giá trị giải ngân được 88.143 triệu đồng, đạt 90,6% kế hoạch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2010 còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án chưa tốt, chưa sát với thực tế, chưa có sự rà soát lựa chọn kỹ danh mục đầu tư nên phải thay đổi danh mục đầu tư và phải điều chỉnh, bổ sung dự án làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch; vẫn còn tình trạng để dồn thanh quyết toán vào những ngày cuối năm, kéo dài thời gian thanh quyết toán và phải điều chuyển nhiều lần qua các năm; sự phối hợp trong công tác kiểm tra giám sát chưa được thường xuyên; công tác giải phóng mặt bằng ở một số địa phương có dự án đầu tư còn chậm…

Năm 2011, Bắc Giang triển khai thực hiện 12 CTMTQG, tăng 2 chương trình, trong đó có thêm CTMTQG Xây dựng nông thôn mới và CTMTQG Phòng, chống HIV/AIDS. Tổng kinh phí được giao để thực hiện các CTMTQG năm 2011 là 205.710 triệu đồng, tăng 33,46% so với năm 2010.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, đơn vị trong việc thực hiện CTMTQG, Chương trình 135 và Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2010. Để thực hiện kế hoạch năm 2011, đồng chí yêu cầu các ngành, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Sớm xây dựng chi tiết kế hoạch vốn năm 2011; Đổi mới phương pháp và nội dung giao kế hoạch theo hướng phân cấp mạnh đến chủ chương trình, dự án, tăng cường tính hiệu quả, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng mục tiêu chương trình, dự án; không giao chủ đầu tư cho những đơn vị, địa phương yếu, thiếu năng lực. Nguồn vốn các CTMTQG, dự án được đầu tư tập trung, ưu tiên trả nợ công trình đã quyết toán, bố trí cho các công trình chuyển tiếp sau đó bố trí đầu tư cho các công trình khởi công mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện kế hoạch ngay từ đầu năm. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo và kết hợp giữa chủ đầu tư và nhà thầu triển khai nhanh công tác lập hồ sơ thanh quyết toán các công trình; rà soát lại kinh phí còn kết dư năm 2010, tổng hợp đề nghị chuyển tiếp sang năm 2011. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cần chủ động chuẩn bị các điều kiện để sớm triển khai thực hiện các chương trình, dự án khi được phê duyệt…