DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30183182
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 618
  • Trong tuần: 5653
  • Trong tháng: 440563
  • Trong năm: 2714515
Trang chủ

Thành lập Văn phòng “một cửa liên thông” ( 09:35 | 24/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 22/6/2011, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 780/QĐ-UBND thành lập Văn phòng “một cửa liên thông” giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Văn phòng “một cửa liên thông” có nhiệm vụ phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp. Giúp đỡ các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư vào địa bàn tỉnh; hướng dẫn trình tự thủ tục và cung cấp hồ sơ, biểu mẫu cho nhà đầu tư; giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án đầu tư. Đồng thời, thực hiện chức năng bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện tốt Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, định kỳ hàng quý báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh hoạt động của Văn phòng “một cửa liên thông” và các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 08/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng “một cửa liên thông” giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh./.