DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30183110
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 546
  • Trong tuần: 5581
  • Trong tháng: 440491
  • Trong năm: 2714443
Trang chủ

Công văn xin ý kiến đóng góp vào Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020 ( 10:16 | 24/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân và Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

 

Thực hiện văn bản số 178/TB-VPCP và 243/TB - VPCP của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân hướng dẫn xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn (2011- 2020). Tổ biên tập đã căn cứ vào đề cương và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Dự thảo quy hoạch, tổ chức lấy ý kiến các ngành và thông qua BCĐ xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh vào cuối năm 2010.
Sau khi Thủ tướng Chính phủ có các quyết định phê duyệt Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực của cả nước đến năm 2020, Sở đã khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện dự thảo lần thứ 8 Quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh giai đoạn đến năm 2020.
Để bản quy hoạch có tính khả thi cao, Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được ý kiến đóng góp cho bản dự thảo đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân và DN trong và ngoài tỉnh tham gia ý kiến vào bản Quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh giai đoạn (2011 - 2020), các ý kiến có thể tham gia trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi về phòng Tổng hợp- Quy hoạch trước ngày 27/8/2011, để bổ sung, hoàn thiện trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.
Chúng tôi xin đăng tải toàn văn bản dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011- 2020 trên trang website của Sở.
Xin trân trọng cám ơn!
 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC GIANG