DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30155965
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 3809
  • Trong tuần: 7475
  • Trong tháng: 413346
  • Trong năm: 2687298
Trang chủ

Bắc Giang: hơn 89,4 tỷ đồng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2011 – 2015 ( 10:40 | 24/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Nhằm tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn và lành mạnh; đồng thời tăng tốc độ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cả về số lượng và chất lượng, ngày 08/9/2011, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 – 2015.

 

Theo đó, ưu tiên tập trung, thu hút mạnh đầu tư sản xuất công nghiệp, công nghệ cao, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế; góp phần tăng thu ngân sách, nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, giải quyết công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường bền và phát triển bền vững. Số lượng doanh nghiệp được thành lập đến năm 2015 đạt 5.500 – 6.000 doanh nghiệp (đạt khoảng 267 người dân/1 doanh nghiệp), dự kiến bằng 0,5% số doanh nghiệp cả nước, tăng 2,33 lần so với số doanh nghiệp tính đến ngày 31/12/2010.

Đến năm 2015, tổng vốn đăng ký đạt 39.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ vốn đăng ký 6,5 tỷ/doanh nghiệp; tỷ trọng đóng góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa vào GDP của tỉnh chiếm từ 32 – 35%; mỗi năm tạo thêm khoảng 9.000 chỗ làm mới; trung bình hàng năm trên 10% doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất được hỗ trợ đổi mới, nâng cao năng lực, công nghệ, trình độ kỹ thuật; trên 15% doanh nghiệp được hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; trên 40% doanh nghiệp được hỗ trợ thông tin và tư vấn doanh nghiệp; trên 30% doanh nghiệp được trợ giúp pháp lý; mở khoảng 300 lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức về: khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế, chính sách pháp luật thuế, kế toán... cho khoảng 15.000 người.

Kế hoạch cũng đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như: cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp; trợ giúp tài chính; thống kê và thu hồi đất các dự án quá hạn không triển khai, sử dụng không đúng mục đích để tạo quỹ đất cho các doanh nghiệp khác thuê; các cơ quan liên quan công bố công khai quỹ đất để thực hiện đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp, làng nghề cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê làm mặt bằng sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác lập quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch ngành, nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch; tăng cường công tác kiểm tra và kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án đầu tư đã bàn giao đất nhưng tiến độ đầu tư chậm theo quy định, tạo quỹ đất sạch giao cho các nhà đầu tư có nhu cầu thật sự; trợ giúp phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ đổi mới, nâng cao năng lực, công nghệ, trình độ kỹ thuật cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và kết nối kinh doanh tiến hành đồng bộ trên 3 kênh: Nhà nước, tổ chức hiệp hội ngành nghề và bản thân doanh nghiệp; hỗ trợ thông tin và tư vấn doanh nghiệp thông qua các tổ chức hội doanh nghiệp, Cổng thông tin của tỉnh và Website của các sở ngành về các văn bản pháp luật, các chính sách...

Tổng kinh phí để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Giang cho toàn giai đoạn là 89.450 triệu đồng (không kể kinh phí xây dựng Quỹ Bảo lãnh tín dụng).

Để triển khai thực hiện, các sở, ngành có liên quan cần xây dựng kế hoạch hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ đã phân công, báo cáo UBDN tỉnh./.

 


Nguồn: Kế hoạch 43/KH-UBND