DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30389835
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 143
  • Trong tuần: 143
  • Trong tháng: 647216
  • Trong năm: 2921168
Trang chủ

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020 ( 11:03 | 24/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Theo Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020, trong 10 năm tới sẽ có khoảng 885 nghìn nhân lực qua đào tạo; dự báo tổng nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển nhân lực ước tính khoảng 3.300 tỷ đồng.       Mục tiêu của Quy hoạch là tăng nhanh tỷ lệ nhân lực qua đào tạo trong nền kinh tế dưới các hình thức, trình độ khác nhau, phấn đấu đến năm 2015 đạt 50% và đến năm 2020 đạt 70% nhân lực qua đào tạo(bằng mức bình quân của cả nước). Trong đó tỷ lệ nhân lực được đào tạo nghề đến năm 2015 đạt 37% và đến năm 2020 đạt 55%. Tỷ lệ nhân lực qua đào tạo ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 50-55%; ngành công nghiệp từ 90-95%, ngành xây dựng 60-65%; ngành dịch vụ 80-85%. Cơ cấu nhân lực nông, lâm nghiệp và thủy sản từ 69,3% năm 2010 giảm xuống 45,1% vào năm 2020, nhân lực công nghiệp- XD từ 14,6% năm 2010 tăng lên 32,7% vào năm 2020, nhân lực dịch vụ từ 16,1% tăng lên 22,3% vào năm 2020.
Đồng thời, phát triển đồng bộ đội ngũ nhân lực với chất lượng ngày càng cao, đủ mạnh ở mọi lĩnh vực, tập trung ưu tiên những lĩnh vực tỉnh có lợi thế cạnh tranh. Xây dựng được đội ngũ giáo viên có chất lượng cao để đào tạo nhân lực có trình độ đáp ứng với nhu cầu của xã hội.
 
Tổng số nhân lực qua đào tạo năm 2020 khoảng 885 nghìn người
Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020 đã xác định nhu cầu nhân lực về mặt số lượng, chất lượng và cơ cấu ngành nghề cho từng ngành kinh tế.
Cụ thể, về phát triển nhân lực theo bậc đào tạo, phấn đấu tổng số nhân lực qua đào tạo năm 2015 khoảng 562 nghìn người, chiếm 50% và năm 2020 là 885 nghìn người, chiếm 70% tổng số lao động làm việc trong nền kinh tế.
Về phát triển nhân lực các ngành, lĩnh vực, quy hoạch xác định tổng số nhân lực qua đào tạo đến năm 2020 trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản khoảng 313 nghìn người(chiếm gần 55%), lĩnh vực công nghiệp khoảng 285 nghìn người (chiếm 95%), lĩnh vực xây dựng khoảng 73 nghìn người (chiếm 63%), lĩnh vực thương mại khoảng 65 nghìn người(chiếm 53%).
Ngoài ra, Quy hoạch cũng đề cập đến nhân lực của một số ngành/lĩnh vực kinh tế khác như: Giao thông vận tải; tài nguyên và môi trường; khoa học công nghệ; thông tin, truyền thông và CNTT; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục và đào tạo; y tế.
Theo quy hoạch, giai đoạn (2011-2015) hoàn thành xây dựng trường Cao đẳng công nghệ Việt- Hàn, trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ 19/5 và Trung tâm giáo dục thường xuyên - dạy nghề các huyện. Nâng cấp trường Trung cấp Y tế Bắc Giang, trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật và Trung cấp Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành trường Cao đẳng có thể đào tạo nguồn cán bộ theo các lĩnh vực có trình độ cao đẳng, trung cấp cho tỉnh. Giai đoạn (2016 - 2020): Thành lập Trường đại học Bắc Giang, mở các ngành nghề mới tại Đại học Bắc Giang, ưu tiên các ngành tin học, ngoại ngữ, kinh tế. Nâng cấp, mở rộng trường Đại học Nông lâm, trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn; thành lập 1 trường đại học ngoài công lập. Đến năm 2020: Toàn tỉnh có 2 - 3 trường đại học, từ 6 đến 8 trường cao đẳng, trong đó có từ 3- 5 trường cao đẳng nghề, 13 đến 16 trường trung cấp nghề; 35 đến 40 trung tâm dạy nghề; 55 đến 60 cơ sở dạy nghề khác.
Quy hoạch cũng đưa ra sơ bộ tổng nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển nhân lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020 ước tính khoảng 330 tỷ đồng. 
 
BBT(Nguồn: QĐ 1521/QĐ-UBND ngày 28/10/2011)