DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30178293
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 764
  • Trong tuần: 764
  • Trong tháng: 435674
  • Trong năm: 2709626
Trang chủ

Phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ( 11:17 | 24/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 2127/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

 

Phấn đấu đến năm 2015, diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt khoảng 22msàn/người, trong đó tại đô thị đạt 26m2 sàn/người và tại nông thôn đạt 19m2 sàn/người; phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 6m2 sàn/người. Trong giai đoạn 2011 – 2015, tiếp tục triển khai thực hiện nhà ở xã hội tại các đô thị và hỗ trợ các hộ nghèo khu vực nông thôn; phấn đấu xây dựng tối thiểu khoảng 10 triệu m2 nhà ở xã hội để giải quyết chỗ ở cho người có thu nhập thấp tại các đô thị; đáp ứng cho khoảng 60% số sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề và 50% công nhân lao động tại các khu công nghiệp có nhu cầu về chỗ ở; hoàn thành việc hỗ trợ cho khoảng 400 nghìn hộ gia đình (theo chuẩn nghèo mới) tại khu vực nông thôn cải thiện nhà ở. Tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn quốc đạt khoảng 62%, trong đó tại các đô thị đạt 65%, tại nông thôn đạt 60%; giảm tỷ lệ nhà ở đơn sơ xuống dưới 5%; nâng tỷ lệ hộ gia đình có công trình phụ hợp vệ sinh lên 70%, trong đó tại các đô thị đạt 95%, tại nông thôn đạt 50%. Tỷ lệ nhà ở chung cư trong các dự án phát triển nhà ở tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đạt trên 80%, đô thị từ loại I đến loại II đạt trên 50%, đô thị loại III đạt trên 30% tổng số đơn vị nhà ở xây dựng mới; tỷ lệ nhà ở cho thuê đạt tối thiểu 20% tổng quỹ nhà ở tại các đô thị loại III trở lên. Phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên cơ sở các cơ chế, chính sách đã ban hành; tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện các quy định về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu thực hiện đầu tư xây dựng tối thiểu khoảng 12,5 triệu m2nhà ở xã hội; đáp ứng nhu cầu cho khoảng 80% sinh viên, học sinh và khoảng 70% công nhân lao động tại các khu công nghiệp có nhu cầu được giải quyết chỗ ở,... Mục tiêu đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân toàn quốc tăng lên khoảng 25m2 sàn/người, phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 8m2 sàn/người, tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn quốc đạt khoảng 70%, xoá hết nhà ở đơn sơ trên phạm vi toàn quốc. Đến năm 2030, phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn quốc khoảng 30m2 sàn/ người, diện tích nhà ở tối thiểu 12m2 sàn/người.

Để đạt được những mục tiêu trên, Nhà nước tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở thương mại để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của các đối tượng có khả năng chi trả. Đồng thời, Nhà nước có cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở để giải quyết cho các nhóm đối tượng chính sách xã hội gặp khó khăn về nhà ở nhưng không đủ khả năng thanh toán theo cơ chế thị trường.

 Nguon: bacgiang.gov.vn