DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30152956
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 800
  • Trong tuần: 4466
  • Trong tháng: 410337
  • Trong năm: 2684289
Trang chủ

Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011. ( 13:13 | 24/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Chiều ngày 19-12-2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012. Dự hội nghị có Lãnh đạo Sở, các phòng, dơn vị thuộc Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng các Phòng Kế hoạch - Tổng hợp của các Sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh và Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách công tác kế hoạch và đầu tư của các huyện, thành phố...

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Trịnh Hữu Thắng – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác kế hoạch năm 2011; phương hướng nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2012. Năm 2011, mặc dù có rất nhiều khó khăn thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,5% cao hơn năm 2010; trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 18,2%; dịch vụ tăng 9,1%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 4,2%; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển, đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 36,7%; dịch vụ chiếm 31,9%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 31,4%;tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2011 ước đạt khoảng 12.000 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch, tăng 23,7% so với năm 2010; thu hút được 43 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 2.897 tỷ đồng và 9 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) vốn đăng ký 273,2 triệu USD; có 462 doanh nghiệp, chi nhánh VP đại diện thành lập mới, vốn đăng ký 1.427 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 25 nghìn lao động...

 

 

Tuy nhiên, năm 2011 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, tồn tại:Sản xuất công nghiệp - TTCN mặc dù duy trì được tốc độ phát triển, song chủ yếu tập trung vào một số doanh nghiệp có giá trị sản xuất lớn như Công ty Sanyo, công ty Hosiden, công ty FuHong..., những doanh nghiệp này chiếm tới 20% tổng giá trị sản xuất; mặt hàng xuất khẩu của tỉnh chưa đa dạng và vẫn chủ yếu là gia công, giá trị gia tăng thấp.
Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư còn chưa đúng so với cam kết của các nhà đầu tư, dẫn đến phải thu hồi giấy chứng nhận đầu tư; tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp thấp; việc thu hồi, xử lý tài sản trên đất đối với các dự án bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư không được các chủ đầu tư hợp tác dẫn đến việc giải quyết bị kéo dài.
Hoạt động của các doanh nghiệp trong tỉnh còn hạn chế (theo đánh giá sơ bộ chỉ có khoảng 40% doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, 30% doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, còn lại hoạt động khó khăn).
Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư XDCB còn chậm, chất lượng một số công trình còn hạn chế; công tác tư vấn, giám sát chất lượng một số dự án còn chưa đạt yêu cầu; năng lực của nhiều chủ đầu tư trong tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB còn yếu (nhất là cấp xã), việc am hiểu pháp luật về đầu tư và XDCB còn hạn chế, nên việc thực hiện còn lúng túng, chưa đúng trình tự, thủ tục quy định;
Công tác thu ngân sách còn chưa quyết liệt ở một số lĩnh vực như: thu ngoài quốc doanh, thu phí bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, thu từ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài…
Trên cơ sở những kết quả đạt được, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 3 ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐND, ngày 09/12/2011 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 09/12/2011 về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2012 với mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu năm 2012 là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) từ 10,5-11,5%; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 6.780 tỷ đồng (theo giá cố định 1994); đạt 24.755 tỷ đồng (theo giá hiện hành); thu nhập bình quân đầu người đạt từ 19-19,5 triệu đồng/người/năm; tương đương từ 900-920 USD/người/năm (tỷ giá quy đổi 21.000 đồng/USD); giá trị kim ngạch xuất khẩu trên 900 triệu USD, tăng 18,4% so với ước thực hiện năm 2011; thu ngân sách trên địa bàn 2.104 tỷ đồng, tăng 18,6% so với ước thực hiện năm 2011; huy động khoảng 15.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, tăng 25% so với ước thực hiện năm 2011; tổng sản lượng lương thực có hạt 640 nghìn tấn. Lương thực bình quân 400kg/người/năm; mức giảm tỷ lệ sinh 0,18‰; Tỷ lệ hộ nghèo là 13-14%, giảm 2-3% so với ước thực hiện năm 2011; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 68%, tăng thêm 4,9% so ước thực hiện năm 2011; tỷ lệ lao động qua đào tạo 40,5%, tăng thêm 3,5% so ước thực hiện năm 2011; số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế là 92 xã, đạt tỷ lệ 40%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn dưới 17,8%, giảm 0,7% so với ước thực hiện năm 2011;giải quyết việc làm mới cho khoảng 26.000 lao động;tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung nguồn lực thực hiện ở 40 xã được chọn giai đoạn (2011-2015), mỗi xã hoàn thành thêm 2-3 tiêu chí chưa đạt trên tổng số 19 tiêu chí; tỷ lệ che phủ rừng đạt 39%; tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,6%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 87,2%; tỷ lệ hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá” đạt 81,5%; tỷ lệ làng, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá là 62%.
Phát biểu kết luận, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, các phòng chuyên môn thuộc các sở, ngành và phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố phát huy kết quả đạt được năm 2011, tạo không khí làm việc sôi nổi, khẩn trương trên các lĩnh vực; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo đơn vị, địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành, huy động tối đa tiềm năng, thế mạnh, nỗ lực để đạt kết quả cao nhất, tạo bước chuyển mạnh mẽ, góp phần hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2012./.
 
Lê Hằng