DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30182627
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 63
  • Trong tuần: 5098
  • Trong tháng: 440008
  • Trong năm: 2713960
Trang chủ

Văn phòng "Một cửa liên thông": Rút ngắn nhiều thủ tục hành chính về đầu tư ( 13:18 | 24/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Văn phòng “Một cửa liên thông” (VP MCLT) tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 22/6/2011 của UBND tỉnh (trước đây là Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 08/5/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang), nhằm giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Phiên họp thường trực "Một cửa liên thông"

Văn phòng “Một cửa liên thông” thực hiện giải  quyết các thủ tục hành chính trên 6 lĩnh vực bao gồm:

 1. Đăng ký kinh doanh;

2.  Đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư, thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư;

3. Lĩnh vực đất đai, bao gồm: thẩm định và phê duyệt hồ sơ xin thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thẩm định nhu cầu sử dụng đất và xác nhận việc chấp hành pháp luật về đất đai, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trích lục, trích đo bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

4. Lĩnh  vực môi trường: thẩm định và phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), xác nhận cam kết bảo vệ môi trường;

5. Cấp Giấy phép xây dựng;

6. Thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy.

            VP MCLT của tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2009, các cơ quan thường trực ban đầu là Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ do Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng Văn phòng. Năm 2011, VP MCLT tiếp tục được củng cố cả về hoạt động và tổ chức với việc bổ sung thêm Công an tỉnh và Cục Thuế tỉnh vào Thành viên Thường trực và trực tiếp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối làm Trưởng Văn phòng.

Năm 2011, VP MCLT của tỉnh đã tổ chức 26 phiên họp để xem xét 123 hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, giảm 13 phiên so với cùng kỳ 2010; số lượng hồ sơ tiếp nhận bằng 51,03% so với cùng kỳ năm 2010. Căn cứ kết quả các cuộc họp của VP MCLT, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình, báo cáo đề nghị UBND tỉnh xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 70 dự án và đã có 43 nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 40 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 2.387,6 tỷ đồng và 3 dự án FDI với vốn đăng ký là 3,73 triệu USD.

            Thời gian cấp Giấy chứng nhận đầu tư trung bình là 16,5 ngày (từ ngày nhận hồ sơ đến ngày ký Giấy chứng nhận đầu tư)

Kết quả hoạt động của VP MCLT thời gian qua đã rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính được rút ngắn trung bình 15-20% so với trước đây. Từng bước giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án đầu tư cho các nhà đầu tư. Qua đó, tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp của các cơ quan liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư và triển khai dự án đầu tư, đặc biệt là thủ tục đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Bên cạnh đó, Văn phòng còn là một kênh thông tin, một đầu mối để các nhà đầu tư tìm hiểu về cơ hội đầu tư, trình tự giải quyết các thủ tục, từ đó từng bước quảng bá hình ảnh cũng như môi trường đầu tư của tỉnh tới các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, từng bước nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bắc Giang trên toàn quốc./.

 

Vũ Cường