DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30183189
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 625
  • Trong tuần: 5660
  • Trong tháng: 440570
  • Trong năm: 2714522
Trang chủ

Hội nghị tổng kết công tác cơ quan năm 2011 và Hội nghị cán bộ, công chức viên chức năm 2012 ( 13:32 | 24/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 18/01/2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 và Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2012. 

 

Dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Hữu Thắng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, các đồng chí Lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ơ quan.
Năm 2011 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và là năm bước vào triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) với yêu cầu đổi mới và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng trưởng nhanh và bền vững, phát triển toàn diện trên cả ba lĩnh vực kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, trong đó tập trung thực hiện 5 chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh giai đoạn (2011-2015).
Trong tình hình kinh tế trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đã tác động lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của tỉnh. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự hướng dẫn chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sự phối hợp của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan trong năm qua đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,5%, cao nhất trong 10 năm qua; trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 18,2%; dịch vụ tăng 9,1%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 4,2%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 36,7%; dịch vụ chiếm 31,9%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 31,4%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển, đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng, an ninh được đảm bảo.
Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong năm 2012, trong đó tập trung một số nội dung: Duy trì tốc độ tăng trưởng; Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phát triển doanh nghiệp; đào tào nguồn nhân lực; tập trung cao cho nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; giữ vững quốc phòng – an ninh; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí…
Các đồng chí tham dự Hội nghị đã tham gia phát biểu đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm làm rõ thêm Báo cáo và nhất là việc đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2012.
Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Trịnh Hữu Thắng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở tuyên dương những thành tích mà cán bộ, công chức, viên chức của Sở đã đạt được trong năm 2011. Đồng chí nhấn mạnh, với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, năm 2012 Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của mình trong việc tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh nhằm phục vụ cho việc điều hành trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt các chương trình, đề án đã được phê duyệt, quan tâm hơn nữa đến điều kiện làm việc và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan ...

Một số hình ảnh tại Hội nghị 

BBT