DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30195138
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2466
  • Trong tuần: 17609
  • Trong tháng: 452519
  • Trong năm: 2726471
Trang chủ

BCĐ thực hiện Chương trình đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển CN-DV giai đoạn 2011 – 2015 triển khai nhiệm vụ năm 2012 ( 13:39 | 24/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 07/02, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ giai đoạn 2011 – 2015 họp kiểm điểm kết quả 01 năm thực hiện Chương trình và bàn nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

 Năm 2011, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút, cải thiện môi trường đầu tư cho phát triển công nghiệp, dịch vụ nên kết quả thực hiện các mục tiêu chủ yếu của Chương trình của tỉnh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tổng vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài ước đạt 3.550 tỷ đồng, bằng 10,8% kế hoạch của Chương trình; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 18.674 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 760 triệu USD; bằng 251,1% so với năm 2010 và bằng 95% so với mục tiêu Chương trình; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 9.520 tỷ đồng; thu ngân sách từ các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đạt 656,5 tỷ đồng, chiếm 36,3% tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn; cơ cấu kinh tế ngành công nghiệp chiếm 23,2%, ngành dịch vụ chiếm 31,9%.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình cũng đạt được nhiều kết quả. Năm 2011, toàn tỉnh đã thu hút được 47 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký 3.125,8 tỷ đồng và 13 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 285,57 triệu USD. Các dự án đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Thành lập mới 01 cụm công nghiệp và mở rộng 01 cụm công nghiệp, nâng tổng số cụm công nghiệp được hình thành trên địa bàn tỉnh lên 33 cụm công nghiệp. Các cụm công nghiệp đã thu hút 215 dự án với số vốn đăng ký là 2.834,9 tỷ đồng và 67,5 triệu USD, tỷ lệ lấp đầy của các cụm công nghiệp đạt 54,7% diện tích đất công nghiệp; các khu công nghiệp thu hút 74 dự án đầu tư trong nước và 51 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký là 4.466,7 tỷ đồng và 714,3 triệu USD, tỷ lệ lấp đầy bình quân của các khu công nghiệp đạt 29,2%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp còn chậm, chưa kêu gọi được các nhà đầu tư tham gia xây dựng; hạ tầng các khu công nghiệp chậm được hoàn thiện, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp còn thấp; các ngành dịch vụ chưa có sự chuyển biến rõ rệt, tốc độ tăng trưởng các ngành dịch vụ còn thấp; tiến độ thực hiện của nhiều dự án chậm; tỷ lệ vốn thực hiện của các dự án đầu tư còn thấp, nhất là đối với các dự án đầu tư trong nước;…

Tại buổi họp, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp ý kiến và Quy chế làm việc Ban Chỉ đạo, đồng thời tập trung thảo luận và đề ra một số nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp và dịch vụ; thẩm định chặt chẽ các dự án đầu tư, lựa chọn các dự án sử dụng đất có hiệu quả, tiết kiệm đất đai, sử dụng công nghệ cao và thân thiện với môi trường; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng đất của các dự án; bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp; thực hiện tốt công tác vận động xúc tiến đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính, công nghệ đầu tư vào khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch;…

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chương trình đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ giai đoạn 2011 – 2015. Đồng chí yêu cầu báo cáo cần đánh giá và làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đồng thời đưa ra giải pháp cụ thể để đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong các khu, cụm công nghiệp./.

 Nguồn: bacgiang.gov.vn