DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29697314
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2775
  • Trong tuần: 9159
  • Trong tháng: 420712
  • Trong năm: 2228647
Trang chủ

Hỗ trợ đầu tư, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở nông thôn ( 14:18 | 24/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 12/7/2012, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đầu tư và khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang đối với các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hợp tác xã, tổ hợp tác, tư nhân.

Nghị quyết nêu rõ, các dự án, công trình do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư được hưởng mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nguồn vốn lồng ghép của các chương trình, dự án khác và nguồn vốn ngân sách tỉnh) theo tổng dự toán của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể, hỗ trợ 45% đối với vùng thị trấn. Hỗ trợ 70% đối với các xã thuộc các huyện, thành phố: Hiệp Hòa, Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang, Yên Dũng, thành phố Bắc Giang và các xã không phải là xã miền núi thuộc các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế (trong đó: Ngân sách tỉnh 10%). Hỗ trợ 85%  (trong đó: Ngân sách tỉnh 10%) đối với các xã miền núi thuộc các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế. Hỗ trợ 90% đối với địa bàn đặc biệt khó khăn và vùng có tỷ lệ trên 50% dân tộc thiểu số.

 Phần còn lại do các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư đóng góp và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trường hợp giá bán nước sinh hoạt nông thôn do UBND cấp huyện quyết định thấp hơn giá thành được tính đúng, tính đủ theo quy định, thì hàng năm UBND cấp huyện xem xét, cấp bù bằng nguồn ngân sách của địa phương để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị cấp nước.

Nguồn: Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND