DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29697221
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2682
  • Trong tuần: 9066
  • Trong tháng: 420619
  • Trong năm: 2228554
Trang chủ

Bắc Giang: Chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ quy hoạch xây dựng nông thôn mới. ( 14:31 | 24/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 31/8/2012, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 1998/UBND-NN về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới (Ảnh minh họa)
 

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến nay công tác thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã rất chậm, không đảm bảo theo kế hoạch, một số xã chưa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Để đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho các xã năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Chủ tịch UBND huyện, thành phố, chỉ đạo các xã chưa trình duyệt nhiệm vụ phải sớm triển khai làm cơ sở để lập quy hoạch nông thôn mới; các huyện: Yên Thế, Lục Nam và thành phố Bắc Giang chưa duyệt xong nhiệm vụ quy hoạch của một số xã cần phải chỉ đạo quyết liệt hơn, sớm hoàn thành việc phê duyệt nhiệm vụ để có điều kiện lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới;

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các đồ án để đảm bảo tính khả thi, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới trong năm 2012. Đồng thời, rà soát quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới của 40 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, đề xuất điều chỉnh các nội dung không phù hợp với tiêu chí và thực tế của địa phương;

Thành viên Ban chỉ đạo huyện, các phòng, ban chuyên môn tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã và các đơn vị tư vấn lập quy hoạch, khẩn trương thực hiện các bước để phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã theo đúng tiến độ.

Sở Xây dựng tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các huyện thành phố thực hiện công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, phê bình các huyện có tiến độ quá chậm hoặc chưa nghiêm túc trong việc báo cáo và thực hiện công tác quy hoạch nông thôn mới.

Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tích cực xuống các huyện được phân công phụ trách kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đảm bảo đúng kế hoạch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các xã trong quá trình thực hiện lập đồ án quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới đảm bảo theo đúng mục tiêu và kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh./.

Nguồn: Công văn số 1998/UBND-NN