DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30183103
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 539
  • Trong tuần: 5574
  • Trong tháng: 440484
  • Trong năm: 2714436
Trang chủ

Triển khai, hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2013, Kế hoạch đầu tư từ NSNN 03 năm 2013-2015. ( 15:30 | 24/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

 

Ngày 09/7/2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Hướng dẫn triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013, Kế hoạch đầu tư từ NSNN 03 năm 2013-2015. Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hải- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh;  lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của các Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Tài chính và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Kế hoạch – Đầu tư đã tiến hành xây dựng khung hướng dẫn Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015; Kế hoạch đầu tư nguồn Trái phiếu Chính phủ năm 2013 để phục vụ việc xây dựng kế hoạch của các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố. 
 Năm 2013 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Do vậy, mục tiêu của việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015 và Kế hoạch đầu tư nguồn TPCP năm 2013 của tỉnh cần gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào văn bản hướng dẫn của Sở Kế hoạch – Đầu tư và tình hình cụ thể của mình để xây dựng kế hoạch, gửi về sở trước ngày 15/7/2012 để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch – Đầu tư và Bộ Tài chính theo quy định. 
Đồng chí Bùi Văn Hải, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
 
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải nhấn mạnh: Năm 2012 trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, đối với tỉnh Bắc Giang cần bám sát, nắm chắc mục tiêu quan điểm của trung ương đã xác định đó là giữ vững ổn định là hàng đầu, phấn đấu tăng trưởng kinh tế vững chắc, không tăng trưởng nóng, phấn đấu cả năm 2012 GDP của tỉnh đạt mưc tăng trưởng từ 10-11%. Đối với định hướng phát triển KT-XH năm 2013, các ngành, các địa phương cần tiếp tục bám sát các chương trình KT-XH trọng tâm của tỉnh để xây dựng kế hoạch cho sát hợp, đặc biệt quan tâm vấn đề nguồn vốn làm căn cứ để xây dựng kế hoạch có tính khả thi. Tính toán thận trọng các nguồn vốn ngân sách cấp trên, ngân sách địa phương, vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng các danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Tập trung đôn đốc các dự án chậm tiến độ, khẩn trương giải ngân, quyết toán công trình. Đối với các dự án đã được bố trí vốn mà chậm khởi công, chậm tiến độ phải kiên quyết thu hồi vốn, và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm hành chính trước cấp trên. Cần phải cân nhắc kỹ, tính toán thận trọng nguồn lực ngân sách trước khi ban hành chính sách mới về các lĩnh vực KT-XH
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị