DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28159783
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 330
  • Trong tuần: 10354
  • Trong tháng: 691116
  • Trong năm: 691116
Trang chủ

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ( 09:48 | 25/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 14/6/2012, UBND tỉnh đã có Quyết định số 166/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

 

 

Đối tượng được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Quyết định, thửa đất, khu đất được tổ chức đấu giá phải bảo đảm những điều kiện như: Đã có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch xây dựng chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, xây dựng; đã được giải phóng mặt bằng; trường hợp đất đã chia thửa để làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân thì hạ tầng kỹ thuật được xây dựng tương đối đồng bộ theo quy hoạch được duyệt; trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất của dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đấu giá giao đất hoặc cho thuê đất để chọn chủ đầu tư thì phải có phương án đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo quy định, tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất có quyền được tham gia ký kết hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức phát triển quỹ đất được giao xử lý đấu giá quyền sử dụng đất; yêu cầu bên ký kết hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan đến thửa đất, khu đất đấu giá quyền sử dụng đất; ban hành nội quy cuộc đấu giá quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp có trách nhiệm tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương về đấu giá quyền sử dụng đất và các quy định tại Quy chế này; bàn giao biên bản kết quả đấu giá cho bên ký hợp đồng ngay sau cuộc đấu giá kết thúc; hồ sơ đấu giá bàn giao chậm nhất sau hai ngày làm việc; hoàn trả tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá; được bên ký kết hợp đồng thanh toán các khoản chi phí liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định rõ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức được giao thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất phải thực hiện niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất tại trụ sở tổ chức được giao thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, trụ sở tổ chức được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất, trụ sở UBND xã, phường, thị trấn nơi có quyền sử dụng đất được đấu giá. Thời gian niêm yết, thông báo công khai chậm nhất 30 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá quyền sử dụng đất và thông báo công khai ít nhất 02 lần (mỗi lần cách nhau 03 ngày) trên Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin khác theo thoả thuận./.

Nguồn: Quyết định số 166/2012/QĐ-UBND