DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28514915
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 566
  • Trong tuần: 28133
  • Trong tháng: 86523
  • Trong năm: 1046248
Trang chủ

Quy định trình tự, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư ( 09:57 | 25/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 20/6/2012, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 177/2012/QĐ-UBND Quy định trình tự, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

 

Quyết định này quy định về trình tự, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; giao đất, cho thuê đấtđối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng áp dụng là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đất đai. Tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài có đất và tài sản trên đất Nhà nước thu hồi hoặc có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Quyết định nêu rõ, việc hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành có liên quan đến dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất hoặc kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt thì căn cứ quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Nhu cầu sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc thẩm định.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định sau: Điều 3, điểm a khoản 1 Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 8, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 của Quy địnhtrình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 118/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Bắc Giang.

* Xem chi tiết Quyết định số 177/2012/QĐ-UBND tại đây./.

Nguồn: Quyết định số 177/2012/QĐ-UBND