DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28159784
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 331
  • Trong tuần: 10355
  • Trong tháng: 691117
  • Trong năm: 691117
Trang chủ

Quy đinh mới về Hồ sơ thẩm định kế hoạch đấu thầu ( 07:40 | 28/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 12/09/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, quy định thành phần hồ sơ trình thẩm định kế hoạch đấu thầu được thực hiện như thành phần hồ sơ trình duyệt kế hoạch đấu thầu.

Cụ thể, hồ sơ bao gồm: Văn bản trình duyệt kế hoạch đấu thầu, trong đó có các nội dung liên quan đến: Phần công việc đã thực hiện bao gồm nội dung công việc liên quan tới chuẩn bị dự án, các gói thầu thực hiện trước với giá trị tương ứng và căn cứ pháp lý để thực hiện; phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật; trường hợp phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch đấu thầu thì phải nêu nội dung và giá trị phần công việc còn lại của dự án… và các tài liệu khác kèm theo văn bản trình duyệt như: Bản chụp quyết định đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; thiết kế, dự toán được duyệt (nếu có); các văn bản pháp lý khác liên quan (nếu có)…

Trường hợp gói thầu không áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, trong văn bản trình kế hoạch đấu thầu, chủ đầu tư phải nêu rõ lý do áp dụng hình thức lựa chọn khác trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật sửa đổi và Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2012.

Xem chi tiết NĐ 68/2012/NĐ-CP tại đây

 

Nguồn: NĐ 68/2012/NĐ-CP