DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30085893
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1568
  • Trong tuần: 15034
  • Trong tháng: 343274
  • Trong năm: 2617226
Trang chủ

Công tác thẩm định dự án tháng 10 năm 2012 ( 15:48 | 19/10/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

 

Công tác thẩm định dự án trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

 Trong tháng đã thẩm định 06 dự án, báo cáo KTKT với tổng mức đầu tư là 212,7 tỷ đồng (có phụ  biểu số 1 kèm theo). Qua thẩm định cắt giảm được khoảng 10 tỷ đồng so với đề nghị ban đầu của chủ đầu tư.

Nâng tổng số dự án đã thẩm định từ đầu năm lên 38 dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật với giá trị 2.157,1 tỷ đồng, và qua công tác thẩm định cắt giảm được khoảng 25 tỷ đồng so với đề nghị của chủ đầu tư.

Trong tháng thẩm định điều chỉnh bổ sung 02 dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật với chi phí bổ sung tăng là 39,1 tỷ đồng (có phụ biểu số 2 kèm theo)

 Tính từ đầu năm đã điều chỉnh bổ sung 12 dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật với giá trị điều chỉnh bổ sung tăng 234,7 tỷ đồng.

Công tác thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu trình Giám đốc Sở phê duyệt:

* Công tác thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật:

Trong tháng đã thẩm định 01 báo cáo kinh tế kỹ thuật với giá trị 6,79 tỷ đồng (có phụ biểu số 4 kèm theo)

Nâng tổng số báo cáo kinh tế kỹ thuật đã thẩm định từ đầu năm lên 09 dự án với giá trị 18,21 tỷ đồng.

Danh sách dự án, BCKTKT tháng 10 năm 2012 trình Chủ tịch tỉnh.xls

Danh mục công trình do Giám đốc sở phê duyệt.xls

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư