DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30183091
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 527
  • Trong tuần: 5562
  • Trong tháng: 440472
  • Trong năm: 2714424
Trang chủ

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đại hội Chi bộ lấn thứ I, nhiệm kỳ 2012-2015 ( 10:11 | 25/10/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 23/5/2012 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 45-KH/ĐU ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Đảng uỷ Sở Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2012-2015.

Trong tháng 9, 4/5 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành tổ chức Đại hội lần I, nhiệm kì 2012-2015.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, các chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, bám sát nhiệm vụ phát triển KT-XH trọng tâm của tỉnh, của ngành, triển khai thực hiện có hiệu quả trên tất cả các mặt công tác. Đặc biệt, đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: các chi bộ đã triển khai đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến đảng viên; tạo điều kiện cho đảng viên, quần chúng tham gia học tập, bồi dưỡng về lý tưởng chính trị, về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện tốt phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nghiêm túc thực hiện kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…Bên cạnh đó, công tác chăm lo, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới cũng được các chi bộ đặc biệt chú trọng.

Cũng tại các Đại hội, các chi bộ đã đánh giá thẳng thắn những khuyết điểm, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2010-2012 để từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết nhiệm kỳ 2012-2015.

Đại hội cũng đã lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác để bầu vào cấp ủy các chi bộ khóa I, nhiệm kỳ 2012-2015, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, có tính kế thừa và phát triển./.

 

Nguyễn Hương