DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29236572
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 5070
  • Trong tuần: 18126
  • Trong tháng: 808180
  • Trong năm: 1767905
Trang chủ

Bắc Giang: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2012 ( 08:42 | 09/11/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 05/11/2012, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 2637/UBND-NN về việc tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2012

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, để hoàn thành tốt kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2012Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt các xã xây dựng nông thôn mới đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình đã đăng ký thực hiện trong năm; chỉ đạo các phòng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các xã triển khai thực hiện tốt chương trình theo kế hoạch, đặc biệt là việc quản lý, sử dụng và giải ngân nguồn vốn ngân sách hỗ trợ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2012; đồng thời, bố trí ngân sách huyện, thành phố năm 2013 để đối ứng cho các hạng mục công trình thực hiện năm 2012 và năm 2013.

Cùng đó, tập trung chỉ đạo các xã tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ những hạng mục công trình đã đăng ký thực hiện để giải ngân nguồn vốn. Đối với những hạng mục công trình không có khả năng thực hiện được trong năm 2012 phải báo cáo, đề xuất để điều chỉnh nguồn kinh phí sang các xã có tiến độ thực hiện nhanh hơn (ưu tiên việc điều chỉnh trong nội bộ các huyện, thành phố). Riêng các địa phương có xã không hoàn thành những hạng mục, công trình đã đăng ký và để xảy ra việc thu hồi vốn thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguồn:bacgiang.gov.vn