DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28503007
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 679
  • Trong tuần: 16225
  • Trong tháng: 74615
  • Trong năm: 1034340
Trang chủ

Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 11 năm 2012 ( 15:19 | 30/11/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Tháng 11 năm 2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận ĐKKD cho 33 doanh nghiệp, trong đó: 13 công ty TNHH, 12 công ty TNHH 1 thành viên, 01 chi nhánh – VPDD; 01 hợp tác xã; 02 DNTN; 04 CTCP

 

Tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp là 143,176 tỷ đồng. Số doanh nghiệp giải thể và xoá tên trong tháng 1 DN. Luỹ kế từ đầu năm đến nay có 17 DN. Số doanh nghiệp tạm ngừng trong tháng 05DN. Luỹ kế từ đầu năm tới nay: 82 DN.

Tổng số DN từ đầu năm đến nay (tính đến 15/11/2012)  là: 350 DN (trong đó DNTN: 12; TNHH:97; TNHH 1TV: 178; CP: 63  và 30 chi nhánh, VPDD) giảm 17,7% so với số doanh nghiệp cùng kỳ năm 2011. Với tổng vốn đăng ký là: 1.373,3 tỷ đồng giảm 3,8% so với số vốn của các doanh nghiệp đăng ký cùng kỳ năm 2011.

 Tổng số doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn toàn tỉnh tính đến ngày 15/11/2012:  3314 DN (Trong đó: 263 DNTN, 1208 công ty TNHH, 1120 công ty TNHH 1TV, 723 công ty cổ phần và 532 chi nhánh, VPDD) với tổng vốn đăng ký: 14.295 tỷ đồng.

Bổ sung, thay đổi nội dung ĐKKD cho 38 lượt doanh nghiệp theo đúng quy định của Luật.

 Nguồn: Sở Kế hoach và Đầu tư