DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29697272
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2733
  • Trong tuần: 9117
  • Trong tháng: 420670
  • Trong năm: 2228605
Trang chủ

Bắc Giang: Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại thi đua các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ( 10:11 | 03/12/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 16/11/2012, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh có Quyết định số 1712/QĐ-BCĐ ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại thi đua năm 2012 của các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015.

Quy định được áp dụng cho năm 2012, từ đó làm cơ sở để xây dựng kế hoạch và định hướng cho những năm tiếp theo.

Theo đó, có 07 nội dung đánh giá, chấm điểm gồm: 1- Tổ chức bộ máy quản lý và công tác tuyên truyền; 2- Quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã; 3-Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình; 4- Huy động nguồn lực; 5- Kết quả thực hiện (hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia; hoàn thành kế hoạch hàng năm; tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh); 6- Về phát triển sản xuất; 7- Công tác thông tin báo cáo và phối hợp thực hiện chương trình.

Ngoài ra, Quyết định cũng nêu rõ căn cứ xác định, phương pháp đánh giá và cách tính điểm.

Kết quả xếp loại thi đua hàng năm được công bố trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang và các phương tiện thông tin truyền thông ở các địa phương nhằm khuyến khích, động viên kịp thời và tạo động lực cho các xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp theo.

* Xem chi tiết Quyết định số 1712/QĐ-BCĐ  tại đây./.