DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28925579
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 1715
  • Trong tuần: 14434
  • Trong tháng: 497187
  • Trong năm: 1456912
Trang chủ

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 ( 13:30 | 03/12/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang năm 2012  tiếp tục phát triển ổn định và đạt được kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) ước đạt 9,7%; trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 17,3%; dịch vụ tăng 9,1%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 1,6%([1]).

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 37,2%; dịch vụ 32,4%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 30,4%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển, các chính sách an sinh xã hội được triển khai và thực hiện có hiệu quả, đời sống nhân dân cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh được đảm bảo

Năm 2013, tiếp tục cùng với cả nước thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2012;tập trung phát triển kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính;phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị; tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Các chỉ tiêu chủ yếu

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng 10%, trong đó: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2%; Công nghiệp - xây dựng tăng 17%(công nghiệp tăng 21,5%, xây dựng tăng 9%); Dịch vụ tăng 9%;

- Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 29%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 37,5%; Dịch vụ chiếm 33,5%.

(2) Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 8.345 tỷ đồng (giá cố định 1994); đạt 36.460 tỷ đồng (giá hiện hành).

(3) Thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/năm.

(4) Giá trị kim ngạch xuất khẩu trên 1,65 tỷ USD.

(5) Thu ngân sách trên địa bàn 2.346 tỷ đồng, trong đó: Thu thuế xuất nhập khẩu 310 tỷ đồng; thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất 576 tỷ đồng; thu xổ số kiến thiết 17 tỷ đồng; thu ngân sách nội địa (không tính tiền đấu giá quyền sử dụng đất và các khoản thu không cân đối) đạt 1.400 tỷ đồng.

(6) Huy động khoảng 21.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội.

(7) Tổng sản lượng lương thực có hạt 640 nghìn tấn. Lương thực bình quân 400kg/người/năm.

(8) Mức giảm tỷ lệ sinh 0,1‰.

(9) Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5-2% so với ước thực hiện năm 2012.

(10) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 71,5%.

(11) Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế chiếm 50,8%.

(12) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 16,5%.

(13) Tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 44%.

(14) Giải quyết việc làm mới cho khoảng 27.500 lao động

(15) Trong 40 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn (2011-2015): mỗi xã hoàn thành thêm 2-3 tiêu chí chưa đạt; lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở các xã còn lại theo kế hoạch. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 36%. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 87,2%. Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước hợp vệ sinh 99%.

(16) Tỷ lệ hộ được công nhận gia đình văn hoá đạt 82%; tỷ lệ làng, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá đạt 63,3%.

Tải báo cáo BC KT - XH  năm  2012.doc

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư