DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29697248
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2709
  • Trong tuần: 9093
  • Trong tháng: 420646
  • Trong năm: 2228581
Trang chủ

Công tác thẩm định kế hoạch đầu thầu tháng 12 năm 2012 ( 10:00 | 14/12/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Công tác đấu thầu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

  Thẩm định kế hoạch đấu thầu: Đã thẩm định 42 gói thầu, với giá trị là: 89,062 tỷ đồng, trong đó có 04 gói đấu thầu rộng rãi, 01 gói chào hàng cạnh tranh, 37 gói chỉ định thầu (Có phụ biểu số kèm theo).

Nâng tổng số gói thầu đã thẩm định từ đầu năm lên 353 gói thầu với giá trị 2.180,062 tỷ đồng, trong đó có 62 gói đấu thầu rộng rãi, 253 gói chỉ định thầu, 23 gói chào hàng cạnh tranh, 06 gói tự thực hiện, 01 gói thực hiện lựa chọn nhà thầu theo nhà tài trợ, 1 gói lựa chọn trên cơ sở năng lực tư vấn và 09 gói đấu thầu hạn chế áp dụng đối với gói thầu lựa chọn tư vấn cá nhân.

 Công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu trình Giám đốc Sở phê duyệt:

Trong tháng đã thẩm định kế hoạch đấu thầu của 17 gói chỉ định thầu với giá trị 11,235 tỷ đồng(có phụ biểu số  kèm theo)

Tính từ đầu năm đã thẩm định kế hoạch đầu thầu của 74 gói thầu với giá trị 45,515 tỷ đồng

Danh mục gói thầu thẩm định KHĐT trình Chủ tịch  tháng 12 năm 2012s.xls

Danh mục gói thầu thẩm định KHĐT do Giám đốc phê duyệt.xls

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các tin khác