DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29697242
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2703
  • Trong tuần: 9087
  • Trong tháng: 420640
  • Trong năm: 2228575
Trang chủ

Công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu tháng 1 năm 2013 ( 13:58 | 21/02/2013 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thẩm định kế hoạch đấu thầu: Đã thẩm định 16 gói thầu, với giá trị là: 36,8 tỷ đồng, trong đó có 02 gói đấu thầu rộng rãi, 14 gói chỉ định thầu (Có phụ biểu số 3 kèm theo).

Nâng tổng số gói thầu đã thẩm định từ đầu năm 2012 lên 369 gói thầu với giá trị 2.216,8 tỷ đồng, trong đó có 64 gói đấu thầu rộng rãi, 267 gói chỉ định thầu, 23 gói chào hàng cạnh tranh, 06 gói tự thực hiện, 01 gói thực hiện lựa chọn nhà thầu theo nhà tài trợ, 1 gói lựa chọn trên cơ sở năng lực tư vấn và 09 gói đấu thầu hạn chế áp dụng đối với gói thầu lựa chọn tư vấn cá nhân.

Tính từ 01/01/2013 đã thẩm dịnh 07 gói thầu với giá trị 1,06 tỷ đồng

Trong tháng Giám đốc Sở  đã thẩm định kế hoạch đấu thầu của 8 gói chỉ định thầu với giá trị 5,96 tỷ đồng(có phụ biểu số 6 kèm theo)

Tính từ đầu năm 2012 đã thẩm định kế hoạch đầu thầu của 82 gói thầu với giá trị 51,4 tỷ đồng

Danh mục gói thầu trình Chủ tịch tỉnh phê duyệt tháng 1 năm 2013.xls

Danh mục gói thầu do Giám đốc Sở phê duyệt tháng 1 năm 2013.xls

 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các tin khác