DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29697333
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2794
  • Trong tuần: 9178
  • Trong tháng: 420731
  • Trong năm: 2228666
Trang chủ

Công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu tháng 2 năm 2013 ( 14:23 | 21/02/2013 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Trong tháng 2 đã trình Chủ tịch UBND tỉnh thẩm định kế hoạch đấu thầu 48 gói thầu, với giá trị là: 120,9 tỷ đồng trong đó có 05 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 06 gói đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân, 03 gói chào hàng cạch tranh, 34 gói chỉ định thầu (Có phụ biểu số 3 kèm theo).

Nâng tổng số gói thầu đã thẩm định từ đầu năm lên 55 gói thầu, với giá trị là: 121,96 tỷ đồng, trong đó có 06 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 06 gói đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân, 03 gói chào hàng cạch tranh, 40 gói chỉ định thầu

      Trong tháng Giám đốc Sở đã thẩm định kế hoạch đấu thầu của 3 gói chỉ định thầu với giá trị 2,4 tỷ đồng(có phụ biểu số 6 kèm theo

Danh sách gói thầu thẩm định KHĐT trình chủ tịch tỉnh tháng 2 năm 2013.xls

Danh mục gói thầu do Giám Sở phê duyệt KHĐT tháng 2 năm 2013.xls

 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các tin khác