DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30190303
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 752
  • Trong tuần: 12774
  • Trong tháng: 447684
  • Trong năm: 2721636
Trang chủ

Sơ kết thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 3 năm, giai đoạn 2011-2013 ( 09:33 | 17/05/2013 )

Bản để inGửi bài này qua Email

   Ngày 16-5, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Bắc Giang tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2011-2013. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.

 

   

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh phát biểu tại Hội nghị

    Giai đoạn 2011-2013, Bắc Giang thực hiện 14 chương trình MTQG gồm: Giảm nghèo bền vững; Việc làm và dạy nghề; Giáo dục và Đào tạo; Dân số kế hoạch hóa gia đình; Y tế; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Phòng, chống HIV/AIDS; Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Văn hóa; Phòng, chống tội phạm; Phòng, chống ma túy; Xây dựng nông thôn mới; Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường.

    Trong tổng số 98 chỉ tiêu chính để thực hiện mục tiêu của các chương trình, sau 2 năm thực hiện, cơ bản các chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2011, các chỉ tiêu được giao hoàn thành đạt 100% kế hoạch; năm 2012 đạt 96% kế hoạch năm ; ước năm 2013, các chỉ tiêu đều thực hiện đạt 100% kế hoạch

    Tổng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2013 là 902,42 tỷ đồng  (trong đó vốn ĐTPT là 435,122 tỷ đồng chiêm 48,2%, vốn NS 467,020 tỷ đồng chiếm 51,8%), bao gồm ngân sách trung ương hỗ trợ là 787,186 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh đối ứng là 114,956 tỷ đồng. Sau hai năm thực hiện, nguồn vốn được giải ngân là trên 536,618 tỷ đồng (năm 2011 giải ngân đạt 99,5% kế hoạch, năm 2012 giải ngân đạt 98,4% kế hoạch). Kế hoạch năm 2013 là 365,524 tỷ đồng và dự kiến sẽ hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn khi kết thúc thực hiện các Chương trình MTQG.

    Sau hơn 2 năm thực hiện các Chương trình MTQG địa bàn tỉnh đã tác động tích cực đến tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; đời sống nhân dân được nâng lên; các tiêu chí về hưởng thụ văn hóa, chăm sóc y tế đều có bước phát triển tốt; tỷ lệ hộ nghèo đã giảm trung bình 2,4 đến 3.0%/năm; giải quyết việc làm cho trên 20.000 lao động mỗi năm; các Chương trình MTQG nói chung và Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới nói riêng đã cải thiện cơ bản đời sống nhân dân, bộ mặt nông thôn theo hướng tích cực… Từ đó góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

   Hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Nhận thức của một bộ phận không nhỏ người dân về mục đích, ý nghĩa xã hội của các Chương trình MTQG chưa đầy đủ; chỉ tiêu thực hiện không đạt so với kế hoạch giao do nguồn kinh phí phân bổ cho địa phương thấp so với chỉ tiêu kế hoạch của Trung ương giao, bên cạnh đó nguồn kinh phí của địa phương hạn chế nên không hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch; kế hoạch giải ngân chưa đạt yêu cầu; công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án chưa tốt, chưa sát với thực tế; nguồn vốn bố chí cho các Chương trình không đáp ứng so với nhu cầu; việc huy động nguồn vốn đối ứng và nguồn vốn xã hội hóa còn gặp nhiều khó khăn…

  Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Linh nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của chương trình MTQG và yêu cầu các chủ đầu tư xác định rõ mục tiêu, đầu tư có trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải, gây lãng phí. Các cấp, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện vướng mắc để tháo gỡ; huy động sự giám sát của cộng đồng, nhân dân địa phương. Thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG năm 2013.

Ban biên tập