DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30152966
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 810
  • Trong tuần: 4476
  • Trong tháng: 410347
  • Trong năm: 2684299
Trang chủ

Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 ( 10:42 | 17/05/2013 )

Bản để inGửi bài này qua Email

    Ngày 16-5, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn Giám sát của Ban thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lấn thức XVII. Nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

 

Ảnh hội nghị

 Tại hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đánh giá tình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII và Chương trình đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp dịch vụ giai đoạn 2011-2015. Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết, tuy còn gặp nhiều khó khăn và có những tồn tại, hạn chế. Song được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các ban ngành trong tỉnh, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan đã lỗ lực, cố gắng, đoàn kết thống nhất trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tễ xã hội năm 2011,2012, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lấn thức XVII đề ra

   Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Thanh Sơn yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường quản lý, giám sát tiến độ triển khai của các dự án; phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu điều chỉnh chính sách về công nghiệp; chinh sách thu hút đầu tư nỗ lực thu hút dự án quy mô lớn . Đặc biệt, cần quan tâm, tập trung  nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đi đôi với thu hút dự án mới phải chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cho những nhà đầu tư đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho họ mở rộng quy mô sản xuất.

 

Ban biên tập