DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29697292
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 2753
  • Trong tuần: 9137
  • Trong tháng: 420690
  • Trong năm: 2228625
Trang chủ

Công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu tháng 6 năm 2013 ( 16:01 | 11/06/2013 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

Trong tháng đã thẩm định 31 gói thầu với giá trị 175 tỷ đồng, trong đó có 5 gói đấu thầu rộng rãi, 26 gói chỉ định thầu (có phụ biểu số 3 kèm theo)

Nâng tổng số gói thầu đã thẩm định từ đầu năm lên 147 gói thầu, với giá trị là: 513,3 tỷ đồng,trong đó có 19 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 06 gói đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân, 4 gói chào hàng cạch tranh, 112 gói chỉ định thầu, 6 gói đấu thầu hạn chế.

Công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu trình Giám đốc Sở phê duyệt:

Trong tháng đã thẩm định KHĐT 4 gói thầu với tổng giá trị là 2,2 tỷ đồng (có phụbiểu số 6 kèm theo). Tính từ 01/01/2013 đã thẩm định KHĐT 10 gói thầu với giá trị là 6,5 tỷ đồng.

Danh sách gói thầu tháng 6 năm 2013.xls

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các tin khác