DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30190191
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 640
  • Trong tuần: 12662
  • Trong tháng: 447572
  • Trong năm: 2721524
Trang chủ

Rà soát dự án theo công văn số 12067 của Bộ Tài chính. ( 07:17 | 01/10/2013 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Căn cứ Công văn số 12067/BTC-HCSN, ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2471/UBND-KT ngày 23/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều hành chi ngân sách Nhà nước năm 2013, trong đó có chi đầu tư phát triển, Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các sở, ngành cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện thành phố và các chủ đầu tư rà soát, thống kê dự án theo các đối tượng như sau:

1. Đối với các dự án khởi công mới trong kế hoạch năm 2013

1.1. Các dự án đúng đối tượng được giải ngân theo quy định Công văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (mở TK và có thủ tục thanh toán trước 30/6/2013), trong đó chia ra:

- Vốn Trung ương - Mẫu Biểu 1;

- Vốn địa phương - Mẫu Biểu 4.

1.2. Các dự án không được giải ngân theo Công văn số 12067/BTC-HCSN, song cơ bản đã thực hiện được các thủ tục hoặc đã giải ngân, gồm các đối tượng:

- Các dự án mở tài khoản trước 30/6/2013: Có thủ tục thanh toán (như: Đã chọn thầu, ký hợp đồng hoặc đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành...) sau 30/6;

- Các dự án mở tài khoản sau 30/6/2013:

+ Dự án có thủ tục (như: Đã chọn thầu, ký hợp đồng hoặc đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành...) trước 30/6;

+ Dự án có thủ tục (như: Đã chọn thầu, ký hợp đồng hoặc đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành...) sau 30/6 nhưng đã thanh toán;

Tổng hợp theo nguồn vốn:

+ Vốn Trung ương - Mẫu Biểu 2;

+ Vốn địa phương - Mẫu Biểu 5.

1.3. Các dự án không được giải ngân theo Công văn số 12067/BTC-HCSN, chưa mở TK hoặc chưa có các thủ tục giải ngân, gồm các đối tượng:

- Dự án mở TK trước 30/6 nhưng chưa triển khai thực hiện;

- Dự án chưa mở TK sau 30/6, chưa mở TK, chưa triển khai thủ tục thanh toán nhưng chưa giải ngân hoặc chưa triển khai thực hiện.

Tổng hợp theo nguồn vốn:

+ Vốn Trung ương - Mẫu Biểu 3;

+ Vốn địa phương - Mẫu Biểu 6.

2. Các dự án chuyển tiếp trong kế hoạch năm 2013 - Mẫu biểu số 7.

Gồm các đối tượng:

- Các dự án đã triển khai các bước thực hiện và có thủ tục thanh toán tại Kho bạc Nhà nước trước 30/6/2013;

- Các dự án đã triển khai thực hiện trước 30/6/2013 và có thủ tục thanh toán tại Kho bạc Nhà nước sau 30/6/2013;

- Các dự án đã triển khai thực hiện trước 30/6/2013 nhưng chưa gửi Kho bạc Nhà nước;

- Các dự án đến nay chưa triển khai thực hiện và chưa có thủ tục thanh toán tại Kho bạc Nhà nước.

(Có hệ thống mẫu biểu và Công văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính kèm theo)

Đề nghị các các sở, ngành cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện thành phố và các chủ đầu tư nghiêm túc rà soát, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các dự án trong kế hoạch năm 2013 (coi đây là văn bản cam kết tình hình thực hiện của các chủ đầu tư) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01/10/2013 (gửi kèm file vào địa chỉ mail: Phong_thqh_skhdt@bacgiang.gov.vn), để tổng hợp báo cáo và kiến nghị với Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định./.

Phòng TH-QH