DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28158897
  • Visitor Online: 3
  • Hôm nay: 1587
  • Trong tuần: 9468
  • Trong tháng: 690230
  • Trong năm: 690230
Trang chủ

Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư ( 13:54 | 15/10/2013 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

Ngày 13/9/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 475/2013/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

   Theo đó, quy định này quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, gồm: Dự án đầu tư sử dụng từ 30% vốn ngân sách nhà nước trở lên do tỉnh quản lý như: Vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương, trái phiếu Chính phủ, vốn xổ số kiến thiết, vốn vay tín dụng ưu đãi, vốn vay Kho bạc Nhà nước và các nguồn vốn khác từ ngân sách nhà nước; Dự án đầu tư thực hiện theo hình thức Hợp đồng xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT), Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh (BTO), Xây dựng – Chuyển giao (BT) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. Đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước thực hiện quy định về chất lượng công trình, bảo vệ công trình, giám sát đánh giá đầu tư theo quy định này và những văn bản pháp luật có liên quan.

   Quyết định này còn quy định cụ thể việc phân công, phân cấp và ủy quyền thực hiện quản lý dự án đầu tư; việc lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư và thiết kế công trình; quản lý chi phí dự án đầu tư, đấu thầu, hợp đồng xây dựng; việc xây dựng, công bố danh mục dự án; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; việc đàm phán, ký kết hợp đồng dự án và cấp Giấy chứng nhận đầu tư; triển khai thực hiện dự án, chuyển giao công trình và chế độ báo cáo; quản lý nhà nước về chất lượng công trình; bảo trì công trình;…

   Quyết định này có hiệu lực từ ngày 23/9/2013. Bãi bỏ Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 16/4/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng và thực hiện đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

   Chi tiết xem file đính kèm./.

Nguồn: Quyết định số 475/2013/QĐ-UBND