DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28400764
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 388
  • Trong tuần: 2667
  • Trong tháng: 932097
  • Trong năm: 932097
Trang chủ

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện đầu tư xây dựng ( 13:41 | 21/10/2013 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Để công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng đạt hiệu quả cao hơn, ngày 11/10/2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư xây dựng công trình khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện đầu tư xây dựng.

   Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của đơn vị, trách nhiệm của thủ trưởng trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao; chủ động nghiên cứu và thực hiện tốt các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản của Trung ương và địa phương. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế xây dựng công trình; nâng cao chất lượng lập dự án, thiết kế và dự toán công trình; thực hiện tốt công tác đấu thầu; tổ chức triển khai đảm bảo đúng quy định. Đối với các chủ đầu tư đã có dự án được kiểm tra, thanh tra, ngay sau khi có kết luận kiểm tra, thanh tra, chủ đầu tư phải tổ chức quán triệt, kiểm điểm rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm các sai phạm, vi phạm của cá nhân, tổ chức có liên quan theo thẩm quyền, đồng thời đề ra các giải pháp, biện pháp khắc phục.

   Các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt và nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước của các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trong đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Các cơ quan quản lý nhà nước giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng trên địa bàn, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức phổ biến rộng rãi, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình… cho các chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân tư vấn xây dựng có liên quan tham khảo, áp dụng thực hiện. Tổ chức xây dựng, hướng dẫn quy trình quản lý, nội dung kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi hoạt động vượt quá điều kiện năng lực hành nghề, hoạt động sai chứng chỉ hành nghề, hoạt động không có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

   Các cơ quan có chức năng kiểm tra, thanh tra trong đầu tư xây dựng tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trong tất cả các khâu, các bước trong đầu tư xây dựng cơ bản nhưng không chồng chéo, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện của chủ đầu tư; kiên quyết xử lý các sai phạm, vi phạm. Tổ chức công bố công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra; thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý sau kết luận thanh tra, kiểm tra và báo cáo kịp thời theo quy định của pháp luật./.

Nguồn: bacgiang.gov.vn