DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29099421
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 2958
  • Trong tuần: 30377
  • Trong tháng: 671029
  • Trong năm: 1630754
Trang chủ

Hướng dẫn cách đăng ký và mã hóa ngành nghề kinh doanh ( 11:38 | 05/11/2013 )

Bản để inGửi bài này qua Email

 

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KÝ VÀ MÃ HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Ngày 19/11/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 8311/BKH-ĐKKD về việc hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp. Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 8311/BKH-ĐKKD, Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Trường hợp thành lập mới doanh nghiệp hoặc đăng ký bổ sung ngành:

Doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh theo ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành nghề chi tiết hơn ngành nghề cấp bốn thì có thể ghi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề cấp bốn đã chọn và doanh nghiệp chỉ được kinh doanh trong phạm vi ngành nghề chi tiết đã ghi.

2. Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ Thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Quyết định 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

3.     Mã hóa các ngành nghề đã đăng ký theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam của doanh nghiệp đăng ký trước ngày Nghị định 43/2010/NĐ-CP có hiệu lực:

Những doanh nghiệp đăng ký trước ngày Nghị định 43/2010/NĐ-CP có hiệu lực, thực hiện mã hóa ngành nghề theo nguyên tắc sau: chọn ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam phù hợp với ngành nghề đã đăng ký; ghi tên ngành theo đúng ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế và ghi chi tiết ngành nghề đã đăng ký ngay bên dưới ngành cấp 4 đã chọn. Xem ví dụ

Ví dụ 1: mã hóa ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Hiện nay công ty có ngành nghề kinh doanh: “Thiết kế công trình điện dân dụng, công nghiệp. Thiết kế công trình chiếu sáng vỉa hè. Thi công lắp đặt hệ thống cơ –điện lạnh, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp đến 35KV. Mua bán máy móc, phụ tùng ngành công nghiệp, thiết bị điện, thiết bị cơ-điện lạnh, thiết bị phòng cháy chữa cháy.”

Nay mã hóa và chi tiết ngành nghề như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Thiết kế công trình điện dân dụng, công nghiệp. Thiết kế công trình chiếu sáng vỉa hè.

7110

 

2

Lắp đặt hệ thống điện

Chi tiết:Thi công lắp đặt hệ thống cơ –điện lạnh, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp đến 35KV.

4321

 

3

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Mua bán máy móc, phụ tùng ngành công nghiệp, thiết bị điện, thiết bị cơ-điện lạnh, thiết bị phòng cháy chữa cháy.

4659

 

 

 Doanh nghiệp sử dụng mẫu thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh để điều chỉnh ngành nghề theo hướng dẫn trên.

Tham khảo mẫu tại địa chỉ website www.bacgiangdpi.gov.vn/Thủ tục hành chính/Đăng ký kinh doanh.

Ví dụ 2: mã hóa ngành nghề để đăng ký thành lập chi nhánh

Doanh nghiệp có các ngành nghề kinh doanh như ở ví dụ 1. Nay đăng ký hoạt động chi nhánh với ngành nghề “Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy, hệ thống chống trộm, camera quan sát.”  thì công ty cần thực hiện các bước sau:

-   Bước 1: mã hóa ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và đăng ký ngành nghề kinh doanh chính cho doanh nghiệp. Việc mã hóa và chi tiết ngành nghề của doanh nghiệp được thực hiện như ở ví dụ 1.

Doanh nghiệp sử dụng mẫu Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh để mã hóa chi tiết ngành nghề của doanh nghiệp và mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế để đăng ký ngành chính cho doanh nghiệp theo hướng dẫn trên.

-   Bước 2: sau khi hoàn tất đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp,  doanh nghiệp đăng ký ngành nghề hoạt động của chi nhánh/địa điểm kinh doanh như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Lắp đặt hệ thống điện

Chi tiết:Thi công lắp đặt hệ thống cơ –điện lạnh, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp đến 35KV.

4321

 

 

 Ví dụ 3: cách ghi ngành nghề khi đăng ký hoạt động chi nhánh/địa điểm để làm kho chứa hàng

Công ty có ngành kinh doanh cấp 4 là:

 “Bán buôn vải, hàng may sẳn, giày dép – 4641”;

 “Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng – 4663:

Chi tiết: Bán buôn xi mặng, gạch xây”;  

Nay đăng ký chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh để chứa hàng thì đăng ký ngành cho kho chứa hàng như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết: kho chứa hàng xi măng

       4663

 

2

Bán buôn vải, hàng may sẳn, giày dép

Chi tiết: kho chứa hàng

4641

 

 

          Đồng thời sẽ chọn một trong các mã ngành nghề cấp 4 của chi nhánh, địa điểm kinh doanh để đăng ký ngành nghề chính.