DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28515109
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 760
  • Trong tuần: 28327
  • Trong tháng: 86717
  • Trong năm: 1046442
Trang chủ

Đề ra 10 nhóm giải pháp chủ yếu phát triển KT - XH năm 2014 của tỉnh Bắc Giang. ( 10:30 | 19/11/2013 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 18- 11, UBND tỉnh Bắc Giang họp thường kỳ tháng 11. Đến dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Cường. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

   Theo dự thảo báo cáo KT - XH năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2013 ước đạt 8,6%. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,7%; công nghiệp - xây dựng tăng 13,9%, dịch vụ tăng 8,1%.

   Trong điều kiện sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, các doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm, duy trì và mở rộng thị trường nên kim ngạch xuất khẩu đạt khá, vượt mục tiêu đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 2.820 tỷ đồng, vượt hơn 20% dự toán năm. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 176.349 ha, tăng 0,9% so với năm 2012.

   Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chỉ đạo quyết liệt, đến nay toàn tỉnh đã cấp hơn 30.330 giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, đạt 103,2% kế hoạch năm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững…

   Bên cạnh những kết quả tích cực, KT -XH năm 2013 bộc lộ hạn chế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân cả nước song không đạt kế hoạch của tỉnh; tăng trưởng công nghiệp - TTCN chưa đồng đều giữa các khu vực.Số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng so với năm ngoái. Một số chỉ tiêu thuộc lĩnh vực nông nghiệp đạt thấp. Xây dựng nông thôn mới chậm so kế hoạch đề ra. 

   UBND tỉnh đề ra 10 giải pháp chủ yếu thực hiện năm 2014: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư; thực hiện có hiệu quả 5 Chương trình phát triển KT - XH trọng tâm giai đoạn 2011-2015; phát triển nông nghiệp, nông thôn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý ngân sách nhà nước; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; tập trung quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, đảm bảo phát triển bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm an toàn giao thông, thực hiện có tốt công tác đối ngoại; chú trọng thông tin tuyên truyền gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

   * Cùng ngày, UBND tỉnh đã thảo luận dự thảo: Quyết toán ngân sách địa phương năm 2012; kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2013, chỉ tiêu dự toán ngân sách năm 2014; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; báo cáo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; kế hoạch phát triển KT - XH, đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) và chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014; chương trình, nội dung các kỳ họp UBND tỉnh năm 2014; kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2014;  

   Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh yêu cầu các ngành, các huyện, thành phố xác định những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014, chủ động triển khai những giải pháp đã đề ra. Trong đó đặc biệt quan tâm tới thu hút đầu tư, phối hợp chặt chẽ xử lý vướng mắc về giải phóng mặt bằng, huy động nhiều nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng; chuẩn bị tốt dự án đầu tư năm 2014.

   Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, xem xét không giao cho những đơn vị năng lực quản lý yếu kém làm chủ đầu tư dự án XDCB. Các ngành, địa phương chú trọng thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội; khắc phục những bất cập trong hoạt động dạy nghề, nâng cao y đức của đội ngũ thày thuốc; chi cho giáo dục đúng mục tiêu, tăng cường kiểm tra việc thu, chi trong trường học, bảo đảm minh bạch, dân chủ; tập trung cải cách hành chính, tăng cường thanh tra công vụ.

   Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Linh chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ và công tác hoà giải ở cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng chí đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế phối hợp chặt chẽ trong việc thu tiền thuê đất, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp sử dụng đất nhiều năm song chây ì không nộp tiền, làm thất thu ngân sách. 
Theo báo điện tử Bắc Giang.