Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Giang