Bắc Giang: Thêm 40 dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư