Thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc số 1 Văn phòng Cty TNHH MTV KTCTTL Cầu Sơn