Bắc Giang: Hỗ trợ miễn phí cho doanh nghiệp đầu tư về thủ tục hành chính