Hội nghị "Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt các nhà đầu tư, doanh nghiệp Quý II năm 2017"