Thông báo kết quả LCNT Gói thầu: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật, dự toán và thi công rà phá bom mìn, vật nố thuộc Tiểu dự án rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ thi công xây dựng các cầu dân sinh - Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường