Bắc Giang: Khởi công xây dựng đường nối tỉnh lộ 398 với Quốc lộ 18