Samsung sẽ tăng vốn lên 2,5 tỷ USD tại dự án Bắc Ninh?