Xúc tiến đầu tư vào Bắc Giang: Lan tỏa và bền vững