DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28278651
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 150
  • Trong tuần: 19728
  • Trong tháng: 809984
  • Trong năm: 809984
Trang chủ

Thống kê Kinh tế - Xã hội

Số liệu thống kê KT-XH 6 tháng đầu năm 2016 (14:03:50 | 23/08/2016)
1. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2. TÀI KHOẢN QUỐC GIA
Thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang năm 2015 (09:21:15 | 17/03/2016)
1. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỈNH BẮC GIANG NĂM 2015 2. TÀI KHOẢN QUỐC GIA
Số liệu thống kê KT-XH 6 tháng đầu năm 2015 (09:20:34 | 17/03/2016)
1. CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP  2. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang năm 2014 (14:15:04 | 26/01/2015)
1. CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 2. CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH
Thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang 6 tháng đầu năm 2014 (11:26:21 | 08/10/2014)
1. CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 2. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHÀ NƯỚC 3. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 4. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 5. CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, GIÁ VÀNG VÀ GIÁ ĐÔ LA MỸ 6. GIÁO DỤC
Thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang năm 2012 (15:29:43 | 15/04/2013)
Nguồn: bacgiang.gov.vn
Thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang năm 2011 (08:21:23 | 10/08/2012)
Nguồn: bacgiang.gov.vn
Thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang năm 2010 (09:13:46 | 19/10/2011)
Nguồn: bacgiang.gov.vn