DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30182600
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 36
  • Trong tuần: 5071
  • Trong tháng: 439981
  • Trong năm: 2713933
Trang chủ

Xây dựng nông thôn mới

Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, giai đoạn 2016-2020 (14:28:59 | 24/05/2016)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Bắc Giang và Sở Tài nguyên& Môi trường (TN&MT) vừa ban hành Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giai đoạn 2016-2020.
Bắc Giang: Phấn đấu 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 (15:04:36 | 01/03/2016)
Nhìn lại quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) 5 năm qua (2011-2015) có thể khẳng định, Chương trình XDNTM đã tạo ra những thay đổi tích cực đối với bộ mặt nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Giang. Năm 2016 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020, Chương trình XDNTM tiếp tục được các cấp, các ngành của tỉnh tập trung thực hiện với quyết tâm cao.
Hiệp Hòa triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới (09:38:11 | 15/04/2015)
Ngày 13/4/2015, UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM); dồn điền, đổi thửa năm 2015.
Bắc Giang: Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại thi đua các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (10:11:10 | 03/12/2012)
Ngày 16/11/2012, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh có Quyết định số 1712/QĐ-BCĐ ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại thi đua năm 2012 của các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015.
Điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc 06 tiểu Dự án giao thông nông thôn 3 (10:03:43 | 03/12/2012)
Ngày 19/11/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1716/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu các gói thầu xây lắp thuộc 06 tiểu Dự án giao thông nông thôn 3 (GTNT3).
Bắc Giang: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2012 (08:42:38 | 09/11/2012)
Ngày 05/11/2012, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 2637/UBND-NN về việc tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2012
Nông thôn mới Bắc Giang: Cần tiếp tục xây dựng và triển khai các giải pháp đồng bộ (10:48:39 | 25/10/2012)
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng. 
Bắc Giang: Chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ quy hoạch xây dựng nông thôn mới. (14:31:51 | 24/09/2012)
Ngày 31/8/2012, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 1998/UBND-NN về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án Giao thông nông thôn 3, tuyến Mỹ Thái – Xuân Hương (huyện Lạng Giang) (14:24:43 | 24/09/2012)
Ngày 10/8/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1101/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án Giao thông nông thôn 3 (GTNT3), tuyến Mỹ Thái – Xuân Hương huyện Lạng Giang thuộc Dự án GTNT3 tỉnh Bắc Giang.
Hỗ trợ đầu tư, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở nông thôn (14:18:00 | 24/09/2012)
Ngày 12/7/2012, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đầu tư và khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang đối với các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hợp tác xã, tổ hợp tác, tư nhân.
Quyết định số 408/QĐ-UBND về việc Kiện toàn BCĐ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010-2020 (14:14:58 | 24/09/2012)
Quyết định về việc Kiện toàn BCĐ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010-2020
Quyết định số 319/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ công tác giúp việc BCĐ Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2011-2015 (14:12:16 | 24/09/2012)
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác giúp việc BCĐ Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2011-2015