DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26840452
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 991
  • Trong tuần: 6295
  • Trong tháng: 308163
  • Trong năm: 18840452
Trang chủ

Chiến lược- Quy hoạch- Kế hoạch

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn tỉnh Bắc Giang đến 2020, định hướng đến 2030 (15:13:32 | 20/02/2017)
Ngày 11/8/2006 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006-2020. Đây là căn cứ quan trọng phục vụ cho việc quản lý, tổ chức sản xuất và phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Sau 10 năm thực hiện quy hoạch, đến nay nông nghiệp nông thôn của tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng.
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500 (15:40:44 | 25/09/2016)
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa ( tỷ lệ 1/500 ) (15:36:34 | 25/09/2016)
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa ( tỷ lệ 1/500 )
QĐ v/v bổ sung điểm sản xuất gạch nung công nghệ tuynel thuộc Quy hoạch phát triển công nghệ vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (15:29:41 | 25/09/2016)
QĐ v/v bổ sung điểm sản xuất gạch nung công nghệ tuynel thuộc Quy hoạch phát triển công nghệ vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
QĐ V/v Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh BG đến năm 2020 (15:26:57 | 25/09/2016)
QĐ V/v Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh BG đến năm 2020
QĐ V.v Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Lan Sơn, huyện Lục Nam, tỷ lệ 1/500 (15:24:16 | 25/09/2016)
QĐ V.v Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Lan Sơn, huyện Lục Nam, tỷ lệ 1/500
QĐ V.v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Tân Dĩnh-Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỷ lệ 1/500 (15:22:42 | 25/09/2016)
QĐ V.v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Tân Dĩnh-Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỷ lệ 1/500
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh tên Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang, tỷ lệ 1/500 (15:21:56 | 25/09/2016)
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh tên Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang, tỷ lệ 1/500
QĐ v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bắc Giang (13:40:03 | 23/09/2016)
QĐ v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bắc Giang
QĐ v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lục Nam (13:37:49 | 23/09/2016)
QĐ v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lục Nam
QĐ v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Dũng (13:34:36 | 23/09/2016)
QĐ v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Dũng
QĐ V/v Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Thành phố Bắc Giang (13:32:53 | 23/09/2016)
QĐ V/v Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Thành phố Bắc Giang
QĐ V/v Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Việt Yên (13:30:55 | 23/09/2016)
QĐ V/v Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Việt Yên
QĐ v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lục Nam để thực hiện dự án : Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang (15:33:59 | 16/08/2016)
QĐ v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lục Nam để thực hiện dự án : Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang
QĐ v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng dất đến năm 2020, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Dũng (15:32:37 | 16/08/2016)
QĐ v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng dất đến năm 2020, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Dũng
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000 (15:22:23 | 16/08/2016)
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000
QĐ v/v thành lập Cụm công nghiệp Hà Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (15:21:30 | 16/08/2016)
QĐ v/v thành lập Cụm công nghiệp Hà Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000 (15:20:32 | 16/08/2016)
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000
QĐ v/v điều chỉnh, bổ sung điểm sản xuất gạch nung công nghệ tuynel thuộc Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (15:13:12 | 16/08/2016)
QĐ v/v điều chỉnh, bổ sung điểm sản xuất gạch nung công nghệ tuynel thuộc Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
QĐ v/v quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Logistics (15:10:43 | 16/08/2016)
QĐ v/v quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Logistics
Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020 (15:02:03 | 16/08/2016)
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020.
QĐ v/v phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500 (15:31:23 | 16/07/2016)
QĐ v/v phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500
QĐ v/v bổ sung Quy hoạch vùng nguyên liệu đất san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 ( phục vụ công tác tu bổ đê điều thường xuyên ) (15:30:13 | 16/07/2016)
QĐ v/v bổ sung Quy hoạch vùng nguyên liệu đất san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 ( phục vụ công tác tu bổ đê điều thường xuyên )
QĐ V/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sơn Động để thực hiện dự án: Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử và xây dựng khu tái định cư tại xã Tuấn Mậu (giai đoạn 1) (15:28:46 | 16/07/2016)
QĐ V/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sơn Động để thực hiện dự án: Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử và xây dựng khu tái định cư tại xã Tuấn Mậu (giai đoạn 1)
QĐ v/v bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bắc Giang (15:27:31 | 16/07/2016)
QĐ v/v bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bắc Giang
QĐ v/v bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Yên Dũng (15:24:35 | 16/07/2016)
QĐ v/v bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Yên Dũng
QĐ v/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạch mạng lưới kinh doanh Khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 (15:09:22 | 16/07/2016)
QĐ v/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạch mạng lưới kinh doanh Khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Sân Golf, dịch vụ Yên Dũng, tỷ lệ 1/500 (15:07:52 | 16/07/2016)
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Sân Golf, dịch vụ Yên Dũng, tỷ lệ 1/500
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Quang Châu, huyện Việt Yên; tỷ lệ 1/500 (15:05:37 | 16/07/2016)
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Quang Châu, huyện Việt Yên; tỷ lệ 1/500
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động ; tỷ lệ 1/500 (15:04:08 | 16/07/2016)
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động ; tỷ lệ 1/500
Mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Lạc Phú, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng (16:06:42 | 15/06/2016)
Ngày 14/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 890/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Lạc Phú, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỷ lệ 1/500.
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn đến năm 2030 (15:18:26 | 12/06/2016)
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn đến năm 2030
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000 (15:17:20 | 12/06/2016)
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng khu số 3, thuộc Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang (14:39:49 | 06/05/2016)
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng khu số 3, thuộc Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang
QĐ v/v phê nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư, dịch vụ - thương mại, công nghiệp xã Lan Mẫu và xã Yên Sơn, huyện Lục Nam ( tỷ lệ 1/2.000 ) (14:35:30 | 06/05/2016)
QĐ v/v phê nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư, dịch vụ - thương mại, công nghiệp xã Lan Mẫu và xã Yên Sơn, huyện Lục Nam ( tỷ lệ 1/2.000 )
QĐ v/v phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư, dịch vụ - du lịch, thương mại, công nghiệp xã Khám Lạng và xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam ( tỷ lệ 1/2000 ) (14:33:17 | 06/05/2016)
QĐ v/v phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư, dịch vụ - du lịch, thương mại, công nghiệp xã Khám Lạng và xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam ( tỷ lệ 1/2000 )
QĐ v/v phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang ( tỷ lệ 1/500 ) (11:31:48 | 06/05/2016)
QĐ v/v phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang ( tỷ lệ 1/500 )
QĐ v/v phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu logistíc Quốc tế Bắc Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; tỷ lệ 1/500 (11:31:03 | 06/05/2016)
QĐ v/v phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu logistíc Quốc tế Bắc Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; tỷ lệ 1/500
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu B thuộc khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ, huyện Việt Yên ( tỷ lệ 1/500 ) (14:32:15 | 26/04/2016)
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu B thuộc khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ, huyện Việt Yên ( tỷ lệ 1/500 )
QĐ v/v phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (11:30:08 | 20/04/2016)
QĐ v/v phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
QĐ v/v bổ sung quy hoạch điểm sản xuất gạch nung công nghệ tuynel vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (11:29:10 | 20/04/2016)
QĐ v/v bổ sung quy hoạch điểm sản xuất gạch nung công nghệ tuynel vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
QĐ v/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt, may tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2025 (11:27:24 | 20/04/2016)
QĐ v/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt, may tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2025
QĐ V/v Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu dự án 1 thuộc khu số 3, khu đô thị phía Nam TPBG, tỷ lệ 1/500 (14:31:15 | 06/03/2016)
QĐ V/v Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu dự án 1 thuộc khu số 3, khu đô thị phía Nam TPBG, tỷ lệ 1/500
QĐ v/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỷ lệ 1/500 (14:29:47 | 06/03/2016)
QĐ v/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỷ lệ 1/500
QĐ v/v phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu, khu số 2 thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000 (14:28:33 | 06/03/2016)
QĐ v/v phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu, khu số 2 thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (11:25:52 | 06/03/2016)
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 (08:59:28 | 17/01/2016)
TỈNH ỦY BẮC GIANG * Số 01-CTr/TU                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Bắc Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2015    CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII. (09:01:14 | 07/01/2016)
 NGHỊ QUYẾT Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020
Phê duyệt Khu vực phát triển đô thị thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (14:27:06 | 06/01/2016)
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Khu vực phát triển đô thị thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.
Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 (11:34:41 | 06/01/2016)
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2016 có vai trò rất quan trọng; là năm khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020. Do đó, để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo, tỉnh Bắc Giang đã đề ra một số chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu năm 2016.
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 (11:23:29 | 06/01/2016)
HĐND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (08:56:36 | 06/01/2016)
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 (09:43:28 | 25/12/2015)
HĐND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Công bố điều chỉnh quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường (10:54:49 | 20/11/2015)
Ngày 17-11, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 4-11-2015 của UBND tỉnh về điều chỉnh mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh giai đoạn 2010-2020.
Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang (14:24:02 | 06/11/2015)
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu số 1, Khu số 2 thuộc khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang.
Quy hoạch mạng lưới tuyến cố định và bến xe vận tải hành khách tỉnh Bắc Giang (09:48:02 | 03/11/2015)
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tuyến cố định và bến xe vận tải hành khách tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Quyết định Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Già Khê, huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500 (11:21:53 | 30/09/2015)
QĐ V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Già Khê, huyện Lục Nam tỉnh BG, tỷ lệ 1/500
Mở rộng cụm công nghiệp Già Khê, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam (08:55:03 | 17/06/2015)
Ngày 26/5/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 911/QĐ-UBND về việc phê duyệt mở rộng cụm công nghiệp Già Khê, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
Bắc Giang: Điều chỉnh thu hẹp 6 cụm công nghiệp giai đoạn đến năm 2020 (08:52:13 | 17/06/2015)
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt điều chỉnh thu hẹp 6 cụm công nghiệp (CCN) và rút khỏi quy hoạch 7 CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2020.
Công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (13:52:28 | 16/06/2015)
Ngày 29/12/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký công bố Quyết định số 2109/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các điểm dân cư dọc hai bên tuyến đường tỉnh 295B (13:59:41 | 16/02/2015)
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các điểm dân cư dọc hai bên tuyến Đường tỉnh 295B, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500).
Bắc Giang: Phê duyệt quy hoạch phát triển kho vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh (13:58:01 | 16/01/2015)
Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2134/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển kho vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.
Nghị quyết về việc phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (15:51:00 | 27/11/2014)
Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh thái rừng Khe Rỗ (13:35:57 | 21/10/2014)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh thái rừng Khe Rỗ, xã An Lạc, huyện Sơn Động (tỷ lệ 1/500).
Quy hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (15:01:59 | 30/05/2014)
Ngày 25/01/2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 (15:21:45 | 06/05/2014)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Dự án Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.
Quy hoạch phát triển rừng sản xuất tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 -2020 (14:45:19 | 06/05/2014)
   Dự án quy hoạch được xây dựng trên sở các căn cứ pháp lý là các văn bản của Nhà nước, văn bản địa phương và các kết quả điều tra chuyên đề: Tình hình kinh tế xã hội và điều kiện sản xuất lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang, Điều tra đánh giá hiện trạng rừng sản xuất tỉnh Bắc Giang năm 2010; Điều tra xây dựng bản đồ loại đất và đề xuất tập đoàn cây trồng. Nhiệm vụ của quy hoạch này là phải xác định được cụ thể khối lượng sản xuất các hạng mục lâm sinh như về bảo vệ rừng, trồng rừng, khai thác, chế biến lâm sản cho giai đoạn từ nay đến năm 2020. Báo cáo quy hoạch trước khi trình thẩm định đã được lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành và các đơn vị liên quan và được chỉnh sửa bổ sung.           Nội dung Báo cáo gồm 5 phần:
Quy hoạch phòng chống lũ cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 đến năm 2020 (14:28:10 | 06/05/2014)
   Bắc Giang là tỉnh miền núi, có nhiều sông ngòi lớn chảy qua, hàng năm thiên tai thường xuất hiện nhiều với các dạng như bão, lũ, úng ngập... Với vị trí nằm trọn trong lưu vực sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam thuộc hệ thống sông Thái Bình, toàn tỉnh có 10 tuyến đê chính với tổng chiều dài 239km (đê cấp III, cấp IV), hàng trăm cống dưới đê, hàng chục kè... tuy nhiên hệ thống công trình phòng chống lũ của tỉnh như đê còn nhiều điểm xung yếu, chưa đảm bảo yêu cầu thiết kế, các cống dưới đê xuống cấp nhiều đã ảnh hưởng nhiều đến công tác phòng chống lụt bão. Vi phạm hành lang thoát lũ của sông và hành lang bảo vệ đê điều xảy ra ở nhiều nơi gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng chống lũ.
Quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 (14:20:12 | 06/05/2014)
Việc đầu tư quy hoạch và thực hiện quy hoạch các vùng sản xuất vải an toàn là một yêu cầu cấp thiết đối với sản xuất, chế biến và tiêu thụ của sản phẩm vải Bắc Giang nhằm tạo ra những sản phẩm vải an toàn, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, đáp ứng nhu cầu sử dụng thực phẩm an toàn của người tiêu dùng, mang lại thu nhập cao cho người sản xuất vải, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.
Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2009-2020 (08:43:03 | 06/05/2014)
Thời gian qua công tác qui hoạch lâm nghiệp đã có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng đã phát huy tác dụng tăng tỷ lệ đất có rừng cho tỉnh lên 40,7% năm 2008 như mục tiêu đã đề ra 
Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đến năm 2020 (08:28:39 | 06/05/2014)
Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng hàng hóa trong sản xuất chăn nuôi, ngày 25/4/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 574/QĐ-UBND về Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đến năm 2020.
Phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bắc Giang. (08:20:06 | 29/04/2014)
Thực hiện Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 29.3, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 416/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bắc Giang.
Bắc Giang: Quy hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (10:11:37 | 28/04/2014)
Ngày 25/01/2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
Bắc Giang: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị đến năm 2030 (09:58:14 | 28/04/2014)
UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030.
Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (10:49:13 | 08/04/2014)
Ngày 06/12/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 652/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (tỷ lệ 1/10.000).
Phê duyệt Đề án Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (10:08:49 | 28/02/2014)
Ngày 07/01/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu cơ quan và khu dân cư phía Nam thành phố Bắc Giang (09:53:58 | 28/02/2014)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu cơ quan và khu dân cư phía Nam thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500.
Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 (10:06:39 | 20/01/2014)
Ngày 16/8/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1281/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.
Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. (13:32:41 | 08/10/2013)
Ngày 13/01/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2009/QĐ-TTg  phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 với các mục tiêu cụ thể như: 
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và Miền núi phía Bắc đến năm 2020 (13:24:39 | 08/10/2013)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1064/QĐ-TTg ngày 08/7/2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2020.Theo đó, các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm thời kỳ 2011 - 2015 là 7,5% và thời kỳ 2016 - 2020 trên 8%. GDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt khoảng 2.000 USD.
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (11:04:31 | 08/10/2013)
Ngày 26 tháng 11 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 7157/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Quyết đinh phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ. (10:58:47 | 08/10/2013)
Đây là một trong định hướng đáng chú ý của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 21/06/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030. Theo Quyết định này, phạm vi lập Quy hoạch vùng trung du và miền núi Bắc Bộ gồm 14 tỉnh, được phân ra thành 03 vùng không gian với định hướng phát triển phù hợp với điều kiện địa lý, kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của từng vùng là: Vùng biên giới Việt - Trung, vùng biên giới Việt - Lào và vùng trung du gò đồi. 
Phản biện quy hoạch xây dựng dọc tuyến đường 293 (15:33:06 | 19/09/2013)
Ngày 17-9, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị phản biện quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường 293 đến năm 2030 (đoạn từ TP Bắc Giang đến quốc lộ 279). Tham dự có các chuyên gia ngành xây dựng, kiến trúc sư, đại diện một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh.
Dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội Bắc Giang đến năm 2020. (16:09:10 | 26/08/2013)
Nhằm đạt mục tiêu đến năm 2015, Bắc Giang trở thành tỉnh khá trung khu vực, đảm bảo là vùng chuyển tiếp, kết hối hiệu quả hành lang kinh tế Việt - Trung và tới 2020 trở thành tỉnh trong tốp đứng đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc:
Điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu dân cư, thương mại, chợ mới Bích Động - Việt Yên (15:42:57 | 08/07/2013)
UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa công bố Quyết định về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư, thương mại, chợ mới thị trấn Bích Động.
Quy hoạch sử dụng đất 10 huyện, thành phố và tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 (11:06:59 | 03/05/2013)
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2020 Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Giang QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 10 HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2020: 1. Thành phố Bắc Giang 2. Huyện Yên Dũng 3. Huyện Lạng Giang 4. Huyện Việt Yên 5. Huyện Tân Yên 6. Huyện Hiệp Hòa
Mục tiêu quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 (14:54:55 | 28/01/2013)
Về kinh tế           - Đưa nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2006 - 2010 đạt 10 - 11%; giai đoạn 2011 -2015 là 12%; giai đoạn 2016 – 2020 là 12%;          - Phấn đấu đến năm 2010, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 35%; dịch vụ chiếm 34,5%; nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 30,5%; đến năm 2015, tỷ trọng này tương ứng là 44,7% - 35,1% - 20,3% và đến năm 2020 là 49,2% - 37,1% - 13,7%;          - Phấn đấu giảm dần mức chênh lệch GDP/người so với trung bình cả nước và vượt mức các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW  ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị đối với vùng trung du miền núi phía Bắc. Về văn hóa, xã hội
Danh mục chương trình phát triển đến năm 2020 (14:47:20 | 28/01/2013)
  CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN 1. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội. 2. Chương trình phát triển đô thị.
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa (14:43:42 | 01/11/2012)
Chi tiết QĐ QH cum CN nghia hoa.pdf
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Đại Lâm (14:41:33 | 01/11/2012)
Chi tiết QH cum CN Dai Lam.pdf
Bổ sung danh mục đầu tư các cơ sở sản xuất gạch vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (15:46:48 | 18/10/2012)
Ngày 11/10/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1408/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục đầu tư các cơ sở sản xuất gạch vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị - Công nghiệp Nham Sơn – Yên Lư, huyện Yên Dũng (09:17:35 | 17/10/2012)
Ngày 20/9/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1303/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị - Công nghiệp Nham Sơn – Yên Lư (dọc tuyến đường nối Tỉnh lộ 398 đi Quốc lộ 18), huyện Yên Dũng.
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020 (11:03:10 | 24/09/2012)
Theo Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020, trong 10 năm tới sẽ có khoảng 885 nghìn nhân lực qua đào tạo; dự báo tổng nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển nhân lực ước tính khoảng 3.300 tỷ đồng.
Phê duyệt thành lập Cụm Công nghiệp Núi Sẻ và Cụm Công nghiệp Nghĩa Hoà (22:11:50 | 23/09/2012)
    Ngày 20 tháng 12 năm 2010 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định thành lập Cụm Công nghiệp Núi Sẻ và Cụm Công nghiệp Nghĩa Hoà, huyện Lạng Giang 
Phê duyệt thành lập Cụm công nghiệp Cầu Đất (22:10:41 | 23/09/2012)
Ngày 16 tháng 12 năm 2010 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định thành lập Cụm Công nghiệp Cầu Đất, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn
Định hướng Quy hoạch chung dọc tuyến Quốc lộ 1A mới đến năm 2020 (22:01:00 | 23/09/2012)
Tuyến quốc lộ 1A mới từ Hà Nội đi cửa khẩu Hữu Nghị được hoàn thành và đưa vào sử dụng, ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi về giao thông kết nối các đô thị, các tiểu vùng phát triển kinh tế trong và ngoài tỉnh Bắc Giang, còn tạo ra quỹ đất mới dọc hai bên đường rất thuận lợi cho phát triển công nghiệp, đang hấp dẫn nhiều nhà đầu tư ở các lĩnh vực khác nhau.
Quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp đến năm 2020 (21:58:30 | 23/09/2012)
Là một tỉnh có nhiều tiềm năng về đất đai, nhân lực, đường giao thông thuận lợi, tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục ưu tiên phát triển các khu, cụm công nghiệp ; cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư trong và ngoài nước
Quy hoạch phát triển điện lực 05 huyện: Việt Yên, Yên Dũng Lạng Giang, Hiệp Hoà và Tân Yên giai đoạn 2008 – 2013, có xét đến 2020 (16:23:08 | 23/09/2012)
Dowload Quy hoạch phát triển điện lực 05 huyện  Việt Yên-Yên Dũng-Lạng Giang-Hiệp Hòa và Tân Yên giai đoạn 2008-2013
Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bắc Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. (16:20:37 | 23/09/2012)
Xuất phát từ tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đồng thời phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, của khu vực nhất là khi Việt Nam đã ra nhập WTO, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Bắc Giang đã thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bắc Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 (16:18:55 | 23/09/2012)
Dowload Quy hoạch mạng lưới chợ, Trung tâm thương mại và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 (16:16:17 | 23/09/2012)
dowload QD QH xang dau dowload QH xang dau
Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lựctỉnh Bắc Giang đến năm 2020 (16:11:25 | 23/09/2012)
Dowload Quy hoach Giao duc - Dao tao den nam 2020
Quy hoạch phát triển y tế tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 (16:10:19 | 23/09/2012)
Dowload Quy hoach Y te den nam 2020
Đề án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2009-2013 (16:07:03 | 23/09/2012)
Dowload QD 14QDUBND-09-03-2009
Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Thành phố Bắc Giang giai đoạn 2007-2020 (15:41:41 | 23/09/2012)
Với vị trí thuận lợi là trung tâm tỉnh lỵ, cách Thủ đô Hà Nội 50 km, Thành phố Bắc Giang được xác định có vị trí chiến lược quan trọng trong Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Việt Yên giai đoạn 2007-2020 (15:35:44 | 23/09/2012)
Dowload QH phat trien KT-XH huyen Viet Yen
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Động đoạn 2008-2020 (15:32:32 | 23/09/2012)
Dowload QH phat trien KT-XH huyen Son Dong
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lạng Giang giai đoạn 2007 - 2020 (15:29:16 | 23/09/2012)
Dowload QH phat trien KT-XH huyen Lang giang
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020 (11:06:28 | 18/09/2012)
Theo Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020, trong 10 năm tới sẽ có khoảng 885 nghìn nhân lực qua đào tạo; dự báo tổng nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển nhân lực ước tính khoảng 3.300 tỷ đồng.