DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26840430
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 969
  • Trong tuần: 6273
  • Trong tháng: 308141
  • Trong năm: 18840430
Trang chủ

Huyện, thành phố

QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500 (15:40:44 | 25/09/2016)
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa ( tỷ lệ 1/500 ) (15:36:34 | 25/09/2016)
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa ( tỷ lệ 1/500 )
QĐ v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bắc Giang (13:40:03 | 23/09/2016)
QĐ v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bắc Giang
QĐ v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lục Nam (13:37:49 | 23/09/2016)
QĐ v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lục Nam
QĐ v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Dũng (13:34:36 | 23/09/2016)
QĐ v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Dũng
QĐ V/v Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Thành phố Bắc Giang (13:32:53 | 23/09/2016)
QĐ V/v Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Thành phố Bắc Giang
QĐ V/v Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Việt Yên (13:30:55 | 23/09/2016)
QĐ V/v Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Việt Yên
QĐ v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lục Nam để thực hiện dự án : Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang (15:33:59 | 16/08/2016)
QĐ v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lục Nam để thực hiện dự án : Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang
QĐ v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng dất đến năm 2020, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Dũng (15:32:37 | 16/08/2016)
QĐ v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng dất đến năm 2020, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Dũng
QĐ v/v phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500 (15:31:23 | 16/07/2016)
QĐ v/v phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500
QĐ v/v bổ sung Quy hoạch vùng nguyên liệu đất san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 ( phục vụ công tác tu bổ đê điều thường xuyên ) (15:30:13 | 16/07/2016)
QĐ v/v bổ sung Quy hoạch vùng nguyên liệu đất san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 ( phục vụ công tác tu bổ đê điều thường xuyên )
QĐ V/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sơn Động để thực hiện dự án: Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử và xây dựng khu tái định cư tại xã Tuấn Mậu (giai đoạn 1) (15:28:46 | 16/07/2016)
QĐ V/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sơn Động để thực hiện dự án: Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử và xây dựng khu tái định cư tại xã Tuấn Mậu (giai đoạn 1)
QĐ v/v bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bắc Giang (15:27:31 | 16/07/2016)
QĐ v/v bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bắc Giang
QĐ v/v bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Yên Dũng (15:24:35 | 16/07/2016)
QĐ v/v bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Yên Dũng
Mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Lạc Phú, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng (16:06:42 | 15/06/2016)
Ngày 14/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 890/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Lạc Phú, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỷ lệ 1/500.
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng khu số 3, thuộc Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang (14:39:49 | 06/05/2016)
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng khu số 3, thuộc Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang
QĐ v/v phê nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư, dịch vụ - thương mại, công nghiệp xã Lan Mẫu và xã Yên Sơn, huyện Lục Nam ( tỷ lệ 1/2.000 ) (14:35:30 | 06/05/2016)
QĐ v/v phê nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư, dịch vụ - thương mại, công nghiệp xã Lan Mẫu và xã Yên Sơn, huyện Lục Nam ( tỷ lệ 1/2.000 )
QĐ v/v phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư, dịch vụ - du lịch, thương mại, công nghiệp xã Khám Lạng và xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam ( tỷ lệ 1/2000 ) (14:33:17 | 06/05/2016)
QĐ v/v phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư, dịch vụ - du lịch, thương mại, công nghiệp xã Khám Lạng và xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam ( tỷ lệ 1/2000 )
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu B thuộc khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ, huyện Việt Yên ( tỷ lệ 1/500 ) (14:32:15 | 26/04/2016)
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu B thuộc khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ, huyện Việt Yên ( tỷ lệ 1/500 )
QĐ V/v Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu dự án 1 thuộc khu số 3, khu đô thị phía Nam TPBG, tỷ lệ 1/500 (14:31:15 | 06/03/2016)
QĐ V/v Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu dự án 1 thuộc khu số 3, khu đô thị phía Nam TPBG, tỷ lệ 1/500
QĐ v/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỷ lệ 1/500 (14:29:47 | 06/03/2016)
QĐ v/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỷ lệ 1/500
QĐ v/v phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu, khu số 2 thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000 (14:28:33 | 06/03/2016)
QĐ v/v phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu, khu số 2 thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000
Phê duyệt Khu vực phát triển đô thị thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (14:27:06 | 06/01/2016)
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Khu vực phát triển đô thị thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.
Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang (14:24:02 | 06/11/2015)
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu số 1, Khu số 2 thuộc khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang.
Bắc Giang: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị đến năm 2030 (09:58:14 | 28/04/2014)
UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030.
Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (10:49:13 | 08/04/2014)
Ngày 06/12/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 652/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (tỷ lệ 1/10.000).
Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu cơ quan và khu dân cư phía Nam thành phố Bắc Giang (09:53:58 | 28/02/2014)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu cơ quan và khu dân cư phía Nam thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500.
Điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu dân cư, thương mại, chợ mới Bích Động - Việt Yên (15:42:57 | 08/07/2013)
UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa công bố Quyết định về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư, thương mại, chợ mới thị trấn Bích Động.
Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Thành phố Bắc Giang giai đoạn 2007-2020 (15:41:41 | 23/09/2012)
Với vị trí thuận lợi là trung tâm tỉnh lỵ, cách Thủ đô Hà Nội 50 km, Thành phố Bắc Giang được xác định có vị trí chiến lược quan trọng trong Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Việt Yên giai đoạn 2007-2020 (15:35:44 | 23/09/2012)
Dowload QH phat trien KT-XH huyen Viet Yen
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Động đoạn 2008-2020 (15:32:32 | 23/09/2012)
Dowload QH phat trien KT-XH huyen Son Dong
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lạng Giang giai đoạn 2007 - 2020 (15:29:16 | 23/09/2012)
Dowload QH phat trien KT-XH huyen Lang giang