DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28388740
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1893
  • Trong tuần: 17046
  • Trong tháng: 920073
  • Trong năm: 920073
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
176/SKHĐT-ĐKKD 20/07/2018 Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-SKHĐT-CT ngày 28/6/2016 về việc triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu để đồng bộ thông tin về doanh nghiệp giữa Sờ Ke hoạch và...
1150/SKHĐT-THQH 29/06/2018 Hướng dẫn đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và lập kế hoạch năm 2019 
1148/SKHĐT-THQH 29/06/2018 Hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2019  Tải Tài liệu Hướng dẫn tại đây Đường dẫn Tải về
20/QĐ-XPVPHC 25/06/2018 Quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đại Hoàng Dương
251a/BC-SKHĐT 18/05/2018 Báo cáo Rà soát, các quy định, quyết định về việc thực hiện công tác cán bộ(từ 01/6/2012 - 19/5/2018)
369/SKHĐT-VP 07/03/2018 V/v đề nghị công khai Quy hoạch đã được phê duyệt chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2017 và những năm tiếp theo
262/CV-SKHĐT 07/02/2018 Kết luận thanh tra Kết quả thanh tra công tác QLNN về phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công huyện Yên Dũng năm 2015-2017
02/KH-SKHĐT 04/01/2018 Kế hoạch Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
331/QĐ-SKHĐT 07/11/2017 Quyết định V/v phê duyệt bổ sung, giữ nguyên và đưa ra khỏi danh sách quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của Sở Kế hoạch và...
34/KH-SKHĐT 04/10/2017 KH thực hiện chương trình phổ biến GDPL giai đoạn 2017 - 2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
1862/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 02/10/2017 V/v gia hạn thời gian thực hiện gói thầu
1863/SKHĐT-THQH 02/10/2017 V/v hướng dẫn điều chuyển nội bộ và bổ sung, cắt giảm kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2017
1844/SKHĐT-VP 29/09/2017 V/v đôn đốc thực hiện công tác CCHC năm 2017
1847/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 29/09/2017 V/v Điều chỉnh dự án theo nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020
1836/SKHĐT-THQH 28/09/2017 V/v cung cấp thông tin, báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư công từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2017
1837/SKHĐT-KTĐN 28/09/2017 V/v chủ trương sử dụng kinh phí dự phòng tiết kiệm qua đấu thầu bổ sung thiết kế BVTC-DT công trình: Cơ sở làm việc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu...
1819/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 27/09/2017 V/v Cho phép thanh toán đối với khối lượng đã thực hiện hạng mục Nội thất thuộc dự án đầu tư xây dựng Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị...
1804/SKHĐT-KGVX 26/09/2017 Tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn đóng góp của nhân dân thực hiện các chương trình mục ti...
1774/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 21/09/2017 V/v tổng hợp nghĩa vụ pháp lý trong hợp đồng dự án PPP
1775/SKHĐT-TTr 21/09/2017 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư