DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28028412
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1960
  • Trong tuần: 22281
  • Trong tháng: 559745
  • Trong năm: 559745
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1724/SKHĐT-KTN 15/09/2017 V/v Rà soát thống kê các dự án có chuyển đổi MĐSD đất rừng
1725/SKHĐT-KTN 15/09/2017 V/v Triển khai thực hiện CTMT "Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư"
1731/SKHĐT-DNKTTT&TN 15/09/2017 V/v Rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành CTCP theo QĐ 31/2017/QĐ-TTg (lần 2)
1718/SKHĐT-DNKTTT&TN 14/09/2017 V/v Đề cử, giới thiệu tham gia chương trình "Giao lưu hữu nghị, hợp tác Việt - Lào Asean  
1719/SKHĐT-KTĐN 14/09/2017 V/v Chuẩn bị các nội dung liên quan đến chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
1709/SKHĐT-KTN 13/09/2017 V/v tham gia ý kiến vào Đề án phát triển sản phẩm vải thiều hướng tới đạt tiêu chuẩn sản phẩm quốc gia
1715/SKHĐT-DNKTTT&TN 13/09/2017 V/v Tham gia góp ý vào Tờ trình "Kế hoạch triển khai thực hiện thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn góp của nh...
53a/QĐ-XPVPHC 13/09/2017 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Công ty CP thương mại đầu tư tài chính Toàn Cầu
1688/SKHĐT-THQH 11/09/2017 V/v rà soát sử dụng vốn TW do tỉnh quyết định đầu tư đã hoàn thành hoặc dừng thi công nhưng thi công vượt kế hoạch vốn đầu tư, vượt tổng mức đầu tư đ...
1689/SKHĐT-KGVX 11/09/2017 V/v Tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ
1690/SKHĐT-KTĐN 11/09/2017 V/v đề nghị đính chính thông tin Nhà đầu tư tại Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 08/9/2017
1674/SKHĐT-KTN 08/09/2017 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
1675/SKHĐT-KGVX 08/09/2017 V/v Tham gia dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg
1669/SKHĐT-THQH 07/09/2017 V/v đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017; rà soát, báo cáo tình hình nợ đọng XDCB đến ngày 31/8/2017
1640/SKHĐT-TTXTĐT 05/09/2017 V/v phân công nhiệm vụ các đơn vị chuẩn bị và thực hiện tổ chức Hội thảo cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
1644/SKHĐT-KTĐN 05/09/2017 V/v Đề nghị báo cáo Quý III và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ
1647/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 05/09/2017 V/v thông báo lịch kiểm tra công tác đấu thầu tập trung mua thuốc, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế cấp địa phương năm 2017
1648/SKHĐT-ĐKKD 05/09/2017 V/v tham gia ý kiến sửa đổi NĐ số 78/2015/NĐ-CP
1651/SKHĐT-KTN 05/09/2017 Về việc báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường và Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 139-NQ/TƯ
32/KH-SKHĐT 05/09/2017 KH kiểm tra chi tiết công tác đấu thầu tập trung mua thuốc, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế cấp địa phương năm 2017 tại Sở Y tế