DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26527631
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 34
  • Trong tuần: 18129
  • Trong tháng: 1115298
  • Trong năm: 18527631
Trang chủ | Chỉ đạo điều hành
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
453/SKHĐT-THQH 27/03/2017 V/v đôn đốc xây dựng phương án điều chỉnh dự án theo thông báo dự kiến số vốn cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020
462/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 27/03/2017 V/v cho phép Nhà đầu tư đề xuất dự án
449/SKHĐT-KTN 24/03/2017 V/v triển khai ký kết hợp đồng thực hiện dự án cấp nước sinh hoạt tập trung
445/SKHĐT-KGVX 23/03/2017 V/v cử lãnh đạo, cán bộ tham gia BCĐ thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020
428/SKHĐT-KTĐN 22/03/2017 V/v Chuẩn bị báo cáo tình hình hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp tháng 02 và tháng 3/2017
426/SKHĐT-KTĐN 21/03/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số: 4388703176 của Công ty TNHH Delsolar
18/KH-SKHĐT 20/03/2017 KH Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017
409/SKHĐT-KTĐN 17/03/2017 V/v. Cho ý kiến về hồ sơ rà soát Quyết định số 227/2014/QĐ-UBND ngay 29/4/2014 cùa UBND tinh.
396/SKHĐT-KTĐN 16/03/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư Dự án: Nhà máy sản xuất hàng dệt may Thiên Phong của Công ty TNHH SX&TM Hà Bình
392/SKHĐT-KTĐN 15/03/2017 V/v Đề nghị giải trình một số nội dung về dự án phi chính phủ nước ngoài
379/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 10/03/2017 V/v Tham gia dự thảo Báo cáo Kiểm tra công tác đấu thầu
28/QĐ-SKHĐT 06/03/2017 V/v phê duyệt kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Giang năm 2017
314/SKHĐT-VP 03/03/2017 V/v đăng ký triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 năm 2017
323/SKHĐT-KTĐN 03/03/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng CCN Lan Sơn và nhà máy nhựa Khải Hồng Việt Nam - của Công ty Wenzhou Hendy Mechanism and Plastics Co., Ltd
325/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 03/03/2017 V/v lập danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư(lần 2)
16/KH-SKHĐT 03/03/2017 V/v Tổ chức "Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt các nhà đầu tư và doanh nghiệp Quý I năm 2017"
16/KH-SKHĐT 03/03/2017 V/v Tổ chức "Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt các nhà đầu tư và doanh nghiệp Quý I năm 2017"
293/SKHĐT-KGVX 01/03/2017 V/v xây dựng Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
294/SKHĐT-KTĐN 01/03/2017 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP của Chính Phủ
298/SKHĐT-KTĐN 01/03/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư dự án Nhà máy gạch VSBK Trí Yên của Công ty TNHH Gạch ngói Trí Yên Bắc Giang