DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28026997
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 545
  • Trong tuần: 20866
  • Trong tháng: 558330
  • Trong năm: 558330
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
33/KH-SKHĐT 05/09/2017 Kế hoạch phát triển KTTT năm 2018
33/KH-SKHĐT 05/09/2017 Kế hoạch phát triển KTTT năm 2018
1613/SKHĐT-DNKTTT&TN 30/08/2017 V/v Đề xuất biện pháp xử lý tồn tại các công ty đã chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về SCIC
31/KH-SKHĐT 30/08/2017 Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020
1597/SKHĐT-KTN 29/08/2017 Hướng dẫn Một số nội dung thực hiện Cơ chế đặc thù đối với một số dự án thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
1606/SKHĐT-KTĐN 29/08/2017 V/v Thực hiện thủ tục đầu tư đối với các trường hợp chuyển nhượng tài sản trên đất
1609/SKHĐT-KTĐN 29/08/2017 V/v Phối hợp xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn giám sát HĐND tỉnh
1594/SKHĐT-KGVX 28/08/2017 V/v Cử thành viên tham gia HĐTĐ điều chỉnh Quy hoạch địa điểm kinh doanh Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
1595/SKHĐT-KGVX 28/08/2017 V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe...
1596/SKHĐT-KGVX 28/08/2017 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số-KHHGĐ cho vị thành niên/thanh niên trên địa b...
1580/SKHĐT-THQH 25/08/2017 V/v báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công 8 tháng năm 2017
1581/SKHĐT-THQH 25/08/2017 V/v giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và trong kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
1585/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 25/08/2017 V/v tham gia dự thảo báo cáo kiểm tra công tác đấu thầu
1587/SKHĐT-TTr 25/08/2017 V/v Tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Danh mục VBQPPL do HĐND, UBND ban hành quy định chi tiết các nội dung Luật giao
565/SKHĐT-DNKTTT&TN 23/08/2017 V/v thông báo thời gian nhận hồ sơ dự án của DNNVV theo các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ phát triển DNNVV
1550/SKHĐT-KGVX 21/08/2017 Báo cáo tổng thể các cuộc thanh tra Kinh tế - Xã hội
1552/SKHĐT-KTN 21/08/2017 V/v Tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017; hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Biển v...
1554/SKHĐT-KTĐN 21/08/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư số 4316828317 của Công ty TNHH Flexcon Việt Nam
1536/SKHĐT-KTN 18/08/2017 V/v Hướng dẫn công tác xây dựng Kế hoạch hỗ trợ xi măng các công trình giao thông theo NQ số 07/NQ-HĐND tỉnh ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh
1538/SKHĐT-KTĐN 18/08/2017 V/v Phối hợp xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của HĐND tỉnh