DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26841410
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 1949
  • Trong tuần: 7253
  • Trong tháng: 309121
  • Trong năm: 18841410
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
74/QĐ-SKHĐT 12/06/2013 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc...
538/SKHĐT-VP 10/06/2013 Báo cáo tình hình thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2013 của người đứng đầu và báo cáo tổng kết  việc thực hiện Qyết...
13-BC-SKHĐT 06/06/2013 Báo cáo kết quả công tác Cải cách hành chính tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2013  
527/SKHĐT-TĐ&GSĐT 05/06/2013 Tổ chức thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng năm 2013
519/SKHĐT-KTN 04/06/2013 Cử cán bộ tham gia thành viên Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Giang 
16/KH-SKHĐT 28/05/2013 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
44/BC-ĐU 26/05/2013 Báo cáo kết quả công tác Đảng bộ tháng 5 năm 2013; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2013
483/SKH-KTĐN 23/05/2013 Không chấp thuận đề nghị khảo sát địa điểm của Công ty TNHH 1 thành viên TM-DV Nguyễn Thu Miền
15/KH-BCĐ 23/05/2013 Kế hoạch kiểm tra các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013
481/SKH-KTĐN 22/05/2013 Báo cáo giải ngân các khoản viện trợ phi chính phủ 6 tháng đầu năm 2013
85/TTr-SKH 12/05/2013 Tờ trình về việc ban hành "Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc...
436/BCGT-SKH 12/05/2013 Về việc giải trình tham gia góp ý dự thảo Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
123/BC-SKH 09/05/2013 Báo cáo tình hình đăng ký lại của Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài tỉnh Bắc Giang
407/SKH-KTĐN 05/05/2013 Không đồng ý cho phép khảo sát địa điểm đầu tư để lập dự án đầu tư “Cảng bốc xếp, bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng”
412/SKHĐT-VP 05/05/2013 Cho phép Phó Giám đốc Sở tham quan, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài
14/KH-BCĐ 05/05/2013 Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ
406/SKH-KTĐN 03/05/2013   Không chấp thuận đề nghị khảo sát địa điểm địa điểm của Công ty CP Hợp Thịnh Phát
404/SKHĐT-VP 01/05/2013 Giao nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang năm 2013
390/SKH-KTĐN 25/04/2013 Báo cáo tình hình hoạt động của các doanh nghiệp đầu  tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010-2013
5/KH-BCHQS 24/04/2013 Kế hoạch công tác giáo dục -quốc phòng an ninh năm 2013