DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28077968
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 624
  • Trong tuần: 17788
  • Trong tháng: 609301
  • Trong năm: 609301
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
231/BC-SKHĐT 16/07/2014 Kết quả thực hiện công tác tháng 7 Chương trình công tác tháng 8 năm 2014
24/KH-SKHĐT 09/07/2014 Kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2015.
639/SKHĐT-VP 08/07/2014 V/v chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của CBCCVC và người lao động cơ quan
219/BC-SKHĐT 06/07/2014  Báo cáo tình hình ,kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 7 năm 2014
216/BC-SKHĐT 02/07/2014 Các ý kiến tham gia đóng góp vào Dự thảo báo cáo "Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - x...
194/BC-SKHĐT 16/06/2014 Bc tiến độ thực hiện vốn đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm và tình hình triển khai các dự án khởi công mới năm 2014
187/BC-SKHĐT 12/06/2014 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 6 chương trình công tác tháng 7 năm 2014
182/BC-SKHĐT 09/06/2014 Tình hình thực hiện 'Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015" 6 tháng đầu năm 2014
180/BC-SKHĐT 08/06/2014  Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2014
178/BC-SKHĐT 03/06/2014 Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014
378/SKHĐT-VP 05/05/2014 Giao nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang năm 2014
132/BC-SKHĐT 04/05/2014 Tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tháng 5 năm 2014
133/BC-SKHĐT 04/05/2014 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính
34/QĐ-SKHĐT 22/04/2014 Ban hành Quy chế quản lý tài sản công và chi tiêu nội bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư
10-QĐ-XPVPHC 13/04/2014 Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Hữu Nghị Bắc Giang
21/QĐ-SKHĐT 27/03/2014 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang
79/BC-SKHĐT 23/03/2014 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH tháng 3 và Quý I; nhiệm vụ chủ yếu tháng 4 và Quý II năm 2014.
68/BC-SKHĐT 13/03/2014 Tình hình thực hiện các dự án lớn quý I năm 2014
45/BC-SKHĐT 25/02/2014 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 2 và 2 tháng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2014
07/QĐ-XPHC 25/02/2014 Quyết định xử phạt hành chính đối với công ty TNHH Vina Dokyoung